Mladi v slovenskem zamejstvu

V knjigarni Knulp v Trstu bodo v petek ob 18. uri predstavili tretji zvezek projekta „Mladi v slovenskem zamejstvu - družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi“. Spregovorila bo tudi Martina Piko-Rustia z narodopisnega instituta „Urban Jarnik“ v Celovcu.

Družbena participacija mladih v zamejstvu

Nato sledi v kavarni in knjigarni Knulp (Ul. Madonna del Mare 7a) še okrogla miza z naslovom „Kako spodbujati dejavno družbeno participacijo v slovenskem zamejstvu - stališča in predlogi mladih“. Junija je bila predstavitev drugega zvezka v Celovcu.

Glej vest z dne 14.06.2018