Srednja Evropa - prostor za poslovanje

V petek je v Monoštru na Madžarskem potekalo četrto srečanje Mreže Alpe Jadran (MAJ), ki ima namen preko strokovnih predavanj in mreženja spodbujati slovensko mladino k uspešnemu podjetništvu v Srednji Evropi.

Pri projektu sodelujejo Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca, Društvo EUkorak z Reke na Hrvaškem, Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) iz Trsta ter Razvojna agencija Slovenska krajina (RASK) iz Porabja.

MAJ mreža alpa jadran SGZ Wieser Stupica Hren Monošter Porabje

sgz.at

Monošter velja za središče porabskih Slovencev, kjer deluje slovenski hotel Lipa, ki pa se je tudi uveljavil kot konferenčni center. Tam je potekalo četrto srečanje Mreže Alpe Jadran. Med sopobudniki čezmejnega konferenčnega sklopa, ki se je že odvijal na Koroškem, v Trstu in na Reki, je Slovenska gospodarska zveza (SGZ), ki želi predvsem mladim približati srednjeevropsko regijo kot prostor za čezmejno poslovanje, pravi podpredsednik SGZ Felix Wieser.

Pri tokratnem srečanju so mladim kot primer dobre prakse med drugim predstavili vzorčno kmetijo v Gornjem Seniku znotraj trideželnega parka v Porabju - med Madžarsko, Avstrijo in Slovenijo -, kjer imajo veliko izkušenj s črpanjem finančnih sredstev iz sklada Evropske unije za regionalni razvoj. Za koordinacijo projektov je pristojna Razvojna agencija Slovenska krajina (RASK), ki jo vodi Andrea Kovacs.

Za Boruta Sardoča iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) v Furlaniji v Italiji je eden od ključnih ciljev Mreže Alpe Jadran vzpostavitev osebnih stikov med mladimi podjetniki v regiji, ki jih povezuje slovenski jezik.

Projekt Mreže Alpe Jadran finančno omogoča Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije. 23. novembra bo potekalo zadnje srečanje v Ljubljani, kjer pa naj bi kot uspešni rezultat sledil po možnosti še dodaten projekt, ki bi ga lahko vodili kar mladi. Marjan Curkov z urada je prepričan o pomembnosti nadaljevanja projekta.

Glej vest z dne 12.09.2018