Za pospeševanje slovenščine v vrtcih

Osrednje politične organizacije koroških Slovencev zahtevajo finančna sredstva tudi za elementarni pouk slovenščine v otroških vrtcih. V sporazumu 15a med zvezo in deželami je omenjeno le pridobivanje znanja nemščine kot izobraževalni jezik.

Tako imenovani sporazum 15a ureja, koliko finančnih sredstev dobijo zvezne dežele in občine iz zveznega proračuna za storitve, ki jih izvajajo v imenu zveze. Sem sodi med drugi tudi povračilo stroškov za pospeševalni pouk nemščine v otroških vrtcih. Urad zveznega kanclerja je posredoval osnutek sporazuma za elementarno pedagogiko tudi sosvetu za slovensko narodno skupnost, s prošnjo, da do 17. oktobra poda stališče.

Na avtohtone narodne skupnosti očitno „pozabili“

V konvolutu, ki obsega skupno 68 strani, je kot osrednji cilj navedeno celovito pospeševanje otrok, še zlasti pridobivanje znanja nemščine kot izobraževalni jezik. Predšolska vzgoja v jezikih avstrijskih narodnih skupnosti ni omenjena.

Nanti Olip

orf

Pospeševanje in jezikovni pouk v nemščini je sicer namenjen v prvi vrsti otrokom z migracijskim ozadnjem v velemestih, kljub temu morajo biti na razpolago tudi pogoji in denar za predšolsko vzgojo v slovenščini, poudarja predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) Nanti Olip.

Olip: „V sporazumu tudi upoštevati narodne skupnosti“