„Spremeniti organizacijsko strukturo“

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) pogreša glede reševanja težav pri tedniku Novice vabilo ostalih dveh krovnih organizacij k skupnemu nastopanju. Najbolje bi bilo, da bi se organizacije iz organizacijskih struktur časopisa umaknile, predlaga predsednik SKS Bernard Sadovnik.

„Morali bi skupaj iskati izhode iz te zagate“

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik se je pred kratkim sestal s predstavniki krovnih organizacij avtohtonih slovenskih skupnosti v sosednjih državah. Eno od pomembnih vprašanj, ki so jih obravnavali in izpostavili zastopniki slovenske nadrodne skupnosti na Koroškem, je bilo poglavje tednika Novice. Predsednik SKS Berdnard Sadovnik poudarja, da je in mora biti zagotovitev kar se da najboljših pogojev za časopis v interesu vseh.

Srečanja so bila namenjena medsebojni seznanitvi ob nastopu mandata ministra, izpostavitvi ključnih aktualnih problematik po posameznih državah in predstavitvi prioritet Urada vlade za Slovencev v zamejstvu in po svetu RS v tekočem mandatu. Krovne organizacije koroških Slovencev so zastopali poslovodeči tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Marko Oraže, predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Marjan Sturm in predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik.

- Glej vest z dne 04.10.2018
- Glej vest z dne 26.09.2018