30-letnica kmečkega izobraževanja

Slediti znamenjem časa in pravočasno sprejemati odločitve glede prihodnosti po eni strani, po drugi pa obdržati svojo edinstvenost in nezamenljivost je izziv, na katerega mora vsak kmet oz. vsaka kmetica zase najti odgovor. Odsev tega bosta jubilejni zbornik Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) in koledar za leto 2019.

ZKP partizani spomenik grob spomin Kotmara Bilčovs knjiga zbornik Ponosni prednike Mohar pokopališče partizanski Bilka Gorjanci

orf

Z ustaljenim kmečkim koledarjem za leto 2019 in knjižnim projektom se pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) pripravljajo na bližajočo se 30. obletnico ustanovitve 30. novembra 1988. „Naše kmetije - unsere Bauernhöfe“ se glasi naslov zbornika. Koordinatorica projektov in urednica Olga Voglauer pa ne prikriva veselja, da bo v njem skupno 115 kmetij. Po eni strani da bo pogled na doseženo, po drugi pogled v prihodnost. En temelj so izsledki povpraševanja, ki omogoča določitev izobraževalnih težišč, pravi Olga Voglauer.

30. obletnico ustanovitve bodo pri Kmečki izobraževalni skupnosti počastili 16. novembra v Kulturnem domu Pliberk, ko bo tudi predstavitev zbornika skupaj s koledarjem za leto 2019.