„Spomenik koroške enotnosti“ pomazan

Na dvorišču deželnega dvorca v Celovcu so neznanci z barvo poškodovali „spomenik koroške enotnosti“. Višina škode ni znana, pravtako ne, ali bo odstranitev barve mogoča do dneva, ko se dežela tam spominja koroškega plebiscita leta 1920.

Slovenska tiskovna agencija (STA) piše, da je spomenik posvečen „boju za koroško enotnost“. Zato je „sporen za slovensko narodno skupnost“. STA dodaja, da je Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) maja letos deželne oblasti pozvali, naj do 100. obletnice plebiscita to spominsko mesto spremenijo, tako da bi predstavljalo celotno avstrijsko Koroško in vse spomine na preteklo stoletje.