Znatno več zanimanja kot prostih mest

Prvi teden novega šolskega leta je pri glasbenih šolah na Koroškem v znamenju vpisovanj in razporeditve novih učenk in učencev. Tudi pri Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške so imeli vpisovanja, za pouk se je na novo prijavilo nad 100 mladih glasbenic in glasbenikov.

Ker ima šola na razpolago le določeno število učnih enot, se iz leta v leto veča otrok na čakalnih listah, saj s trenutnim kadrom ni mogoče nuditi pouk vsem, ki si bi to želeli.

Slej ko prej omejena ponudba pouka

Instrumentalni pouk na Koroškem je globoko zasidran, zanimanje za obisk takšnega pouka pa je povsod po deželi zelo veliko. V mnogih glasbenih šolah širom Koroške se soočajo z dejstvom, da je več povpraševanja kot ponudbe. To pa velja predvsem za Slovensko glasbeno šolo, ki je bila leta 2015 integrirana v deželne glasbene šole Koroške, pa je ob tem izgubila skoraj polovico učnih enot, s tem pogojeno pa je omejena tudi ponudba instrumentalnega pouka.

Prettner Verdel Ogris Hudl Hartmann Glasbena

orf

„Obljube še niso izpolnili“

Dejstvo, na katerega ob vsaki možnosti pri deželni vladi in v drugih krogih opozarja ravnatelj Slovenske glasbene šole dežele Koroške Roman Verdel tudi zato, ker bi bilo zanimanja za učenje instrumentov, ki jih trenutno na šoli ne morejo poučevati, zadosti. Ob tem pa dodaja, da tudi ni bilo mogoče uresničiti obljube po povečanju učnih enot, kot je bilo obljubljeno.

„Nekateri pedagogi bi lahko tudi več poučevali“

Vsako leto več staršev prijavi otroke k instrumentalnemu pouku in teh želja ni mogoče v polni meri izpolniti, čeprav bi tudi nekatere učiteljice in nekateri učitelji lahko poučevali več. Od šestnajstih pedagogov na tej izobraževalni ustanovi ima polno delovno razmerje le devet, ostali pa so samo delno zaposleni, pravi Verdel, ki upa, da bo mogoče v doglednem času to situacijo spremeniti. Ne nazadnje tudi ob dejstvu, da številke na novo vpisanih učenk in učencev vsako leto govorijo zase.

Glej vest z dne 02.08.2018