„Zavedati se priložnosti, ki jih nudi EU“

Mladi zamejski Slovenci naj bi se bolj zavedali priložnosti, ki jih nudi EU, predvsem pa skupna regija v prostoru Alpe-Jadran. Na Reki na Hrvaškem je bilo tretje srečanje mreže Alpe-Jadran, v katero so povezana gospodarska združenja Slovencev izven Slovenije.

Popoldne na Trbižu,....

Alpsko-jadransko poglabljane sodelovanja je rdeča nit ob obilici terminov in dogodkov, pri katerih je bistveno soudeležena Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca. Prejšnji petek je bilo v avditoriju Kulturnega centra J. Kugy na Trbižu srečanje o temi: Tromeja in šengenski prostor: izzivi in priložnosti za razvoj. Srečanje na Trbižu je potekalo v sklopu projekta z naslovom „Zamejski-obmejni-čezmejni Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje“, vodilni partner projekta pa je Slovenski raziskovalni inštitut SLORI v Trstu v sodelovanju s Slovenskim kulturnim središčem Planika in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, ter občinsko upravo. Eden od sobesednikov na srečanju je bil tudi podpredsednik SGZ Feliks Wieser, ki je tam spregovoril o temi: Regionalno povezovanje - predpogoj in izhodišče za vsestranski napredek.

...dopoldne na Reki

Sicer pa je Feliks Wieser v petek dopoldne vodil eno od omizij na medtem že tretjem srečanju mreže Alpe Jadran, ki je tokrat bilo na Reki na Hrvaškem. Gre za pobudo, ki jo ob podpori Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu izvajajo gospodarska združenja Slovencev na Koroškem, v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. S ciklom izobraževalnih predavanj nagavorajajo predvsem mlade, študente in podjetnike, ki naj bi se bolj zavedali priložnosti, ki jih nudi Evropska unija, predvsem pa regija preko državnih meja.

Poudarek predvsem na področju turizma

Prva gostiteljica pobude „Maj“ je bila konec maja Slovenska gospodarska zveza. Tema omizja v Vrbi je bila takrat „Globalizacija in regionalizacija, zgodovinski razvoj regije Alpe-Jadran“. Sledilo je srečanje v Trstu, kjer bila v zarišču „Vloga znanja in človeškega kapitala - Znanje in Slovenci“ . Na Reki so organizatorji dali poseben poudarek gospodarskem razvoju, predvsem na področju turizma.

Glej vest z dne 11.09.2018