Diplomatska zgodovina in biografija

Že sam naslov „Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla“ razkriva skrbno domišljeno poanto znanstvene razprave: v zbirki Studia diplomatica Slovenica - Personae jo pri Mohorjevi Celovec daje na svetlo zgodovinar Andrej Rahten.

V nizu „Studia diplomatica Slovenica - Personae“

Ob priimku Schwegel se poznavalci zgodovine diplomacije Slovencev največkrat spomnijo na tako imenovano „gorjansko ekscelenco“ Josefa Schwegla (1836-1914), ki se je v sedemdesetih letih 19. stoletja zavihtel v sam vrh avstro-ogrske diplomacije. piše na spletu Mohorjeve Celovec. Manj znana da je življenjska pot Josefovega nečaka Ivana Krizostoma Schwegla (1875-1962), prav tako v Zgornjih Gorjah rojenega diplomata in politika. Celovška Mohorjeva daje na svetlo v zbirki „Studia diplomatica Slovenica - Personae“ znanstveno razpravo „Med Kakanijo in Wilsonio - Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla“, predstavitev je v torek.

Hans Schwegl Ivan Švegl Kakinija Wilsonia Andrej Rahten knjiga

mohorjeva.at

Avtor znanstvene knjige je Andrej Rahten, znanstveni svetnik Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC-SAZU) in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Od 2013 do 2017 je bil Rahten veleposlanik RS na Dunaju.

V vabilo na predstavitev, ki bo v torek, 4. septembra, ob 17. uri na gradu Jable pri Mengšu, založba navaja: „Dr. Andrej Ráhten sodi med redke slovenske zgodovinarje, ki so v ospredje svojega raziskovalnega dela postavili diplomatsko zgodovino. Ob tej se je večkrat lotil še pisanja političnih biografij, kar pravtako ni vsakdanje v slovenskem zgodovinopisju. V svoji novi knjigi (...) je združil oboje - diplomatsko zgodovino in biografijo. Lotil se je orisa življenja gorenjskega diplomata, ki je v času habsburške monarhije napravil uspešno konzularno kariero v Združenih državah Amerike in Kanadi, se kot izvedenec preizkusil na pariški mirovni konferenci, nato pa se vključil v dogajanje na jugoslovanski politični sceni“.

Že s samim naslovom „Med Kakanijo in Wilsonio“ razkriva Rahten skrbno domišljeno poanto svoje najnovejše razprave. Gorenjski diplomat v času habsburške monarhije da je namreč imel drugačne predstave o mnogonarodnostni in transnacionalni ideji, kot pa njegovi sopotniki. In je bil razočaran nad neuresničenim idealom, ki jo ponazarjata Kakanija in Wilsonia.

Andrej Rahten RS veleposlanik

orf

Slovenci dvakrat pri Wilsonu

Predvsem pa je Ivanu Šveglu na pariški mirovni konferenci leta 1919 s svojimi zvezami uspelo slovenskim rojakom zagotoviti dve avdienci pri ameriškem predsedniku Wilsonu. To je posebno poglavje, o katerem govori znanstveni svetnik Andrej Rahten.

V torek ob 17. uri je na gradu Jable (Grajska cesta 2) v Mengšu v Sloveniji predstavitev znanstvene razprave „Med Kakanijo in Wilsonio“. O knjigi bodo poleg avtorja Andreja Rahtena, ki je bil od 2013 do 2017 veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju, spregovorili Aleš Gabrič, Oto Luthar, Peter Vodopivec in Petra Svoljšak. Slednja bo pogovor na Gradu Jable tudi vodila.

- Glej vest z dne 12.07.2018
- Povezava: Mohorjeva založba - „Med Kakanijo in Wilsonio“