Mohorjeva vabila na poletni sprejem

V duhu kulturne izmenjave med narodoma in državama je Mohorjeva Celovec vabila na poletni sprejem. Zaradi navzočnosti uglednih predstavnikov političnega življenja mesta Celovec, je bil povezan s konkretnim sporočilom po večjem vključevanju v mestu.

Sproščeno prijateljevanje na poletnem sprejemu

Zasnovan kot večer prijetnega druženja je bil poletni sprejem Mohorjeve Celovec v torek prav zaradi navzočnosti uglednih predstavnikov političnega življenja mesta Celovec povezan s konkretnim sporočilom. Širjenje slovenske besede z izdajanjem slovenskih knjig je eno izmed temeljnih poslanstev Mohorjeve od njene ustanovitve leta 1851 naprej. Pod svojo streho ima tudi šolo, dijaški dom in varstvo, kar daje vzgojno-izobraževalnim poudarkom dodatno težo. V uvodnih besedah je povezal direktor Karl Hren navzočnost predstavnikov mesta Celovec, ki proslavlja 500-let koroške prestolnice, z željo po večjem vključevanju.

Mohorjeva družba Celovec poletni sprejem

mohorjeva.at

Želja po večjem vključevanju Slovencev

Dejstvo, da so poletni sprejem – prvotno načrtovan na terasi - zaradi vremenskih razmer preložili v Tischlerjevo dvorano Slomškovega doma, ni nikakor škodovalo prizadevanjem za sproščeno prijateljevanje. Direktor Franc Kelih, ki je tudi vodja založbe, je pozdravil vrsto uglednih osebnosti iz cerkvenega, kulturnega, gospodarskega in političnega življenja. Slednje iz koroške prestolnice je direktor Karl Hren v svojih razmišljanjih za uvod še posebno nagovoril z željo po večjem vključevanju slovenske narodne skupnosti v letu, ko mesto proslavlja 500 let koroške prestolnice.

Imensko je Hren imenoval dva zaslužna duhovnika, ki naj bi jih mesto Celovec upoštevalo pri prihodnjem določanju imen ulic: eden je Rudolf Blüml, pobudnik za obnovo Mohorjeve družbe v Celovcu po drugi svetovni vojni, drugi duhovnik Valentin Podgorc.

Mohorjeva družba Celovec poletni sprejem

mohorjeva.at

Interreg projekt in pogodba z Uradom kanclerja

Še prej je Hren omenil sklenitev večletne pogodbe z Uradom zveznega kanclerja glede šolskih knjig, kakor tudi začetek večjega evropskega projekta programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014–2020. Vodilni partner je Gorenjski glas iz Kranja, partnerja sta Mohorjeva družba iz Celovca in Xamoom GmbH.

Eno od številnih področij, na katerem Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ohranja sodelovanje z rojaki, ki živijo v sosednjih državah, je prav krepitev slovenskih knjižnih središč. Sem sodi Slovenski knjižni center v Celovcu v obnovljenih prostorih Mohorjeve knjigarne. V istem letu, ko je Mohorjeva praznovala 165. obletnico svojega obstoja, ga je 23. novembra 2016 odprl minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc.

Mohorjeva družba Celovec poletni sprejem

mohorjeva.at

Kakor je pojasnila državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec, je eno v tem nizu. Prvo je bilo odprto v Trstu, naslednje v Celovcu, potem v Porabju, sledi še odprtje na Reki. Odločilni za krepitev zavedanja o pristotnosti slovenske skupnosti so dogodki v slovenskih knjižnih centrih, je podčrtala državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Aleksandra Pivec.

„Tudi gospodarski dejavnik“

Mohorjeva Celovec je za slovensko narodno skupnost izredno pomembna. Poleg vzgojno-izobraževalne dejavnosti je tudi gospodarski dejavnik, njeno večstransko usmeritev pojasnjuje predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin Wakounig.

Mohorjeva družba Celovec poletni sprejem

mohorjeva.at

Dobra hrana iz domače kuhinje in izbrana kapljica vinogradnika Ivana Vogriča iz Števerjana in žene Katje Roblek sta prispevala svoje k prijetnemu ozračju, ko je vabila Mohorjeva Celovec na ustaljeni poletni sprejem. Pred dvema letoma je bilo vinogradništvo predstavljeno tudi v koledarju KIS.

Med izbranimi gosti, ki sta jih pozdravila direktorja Mohorjeve Hren in Kelih skupaj z dekanom Ivanom Olipom, predsednikom Mohorjeve družbe v Celovcu, je bil njen avtor, Andrej Rahten. Bivši veleposlanik RS na Dunaju je znanstveni svetnik Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).

V seriji Studia Diplomatica Slovenica je Rahten v Mohorjevi založbi Celovec pravkar izdal knjigo: Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla. Predstavitev bo 4. septembra na gradu Jable pri Mengšu.