Vajeništvo v prostoru Alpe-Jadran

Vajeništvo in morebitna vzpostavitev vajeništva Alpe-Adria je osrednja tema srečanja v sredo v Velenju. Slovenska gospodarska zveza je vezni člen med partnerji na Koroškem in v Sloveniji. Cilj je, omogočiti tudi na področju vajencev čezmejno povezovanje in izobraževanje.

Alpe-jadransko sodelovanje na področju vajeništva

Na podlagi dogovora, ki so ga sklenili na prireditvi „Vajeništvo - čezmejno sodelovanje - konkurenca ali priložnost“ na Pliberškem vigrednem sejmu predstavniki Slovenske gospodarske zveze (SGZ) iz Celovca, koroškega gospodarstva in zastopniki Srednje šole iz Velenja, partnerji korakajo sedaj v drugo fazo pogovorov.

Rastlinjak Panorganix Cmurek SGZ Benjamin Wakounig

orf

Benjamin Wakounig

S srečanjem v Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju želijo partnerji sodelovanje poglobiti in nadgraditi. Na prireditvi sodelujeta tudi predsednik predsednik koroške gospodarske zbornice Jürgen Mandl in predsednik SGZ Benjamin Wakounig. Srečanje je poskus oziroma priprava na morebitno popolnoma novo sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran na področju vajeništva, ugotavlja Wakounig.

Glej vest z dne 12.06.2018