Naravoslovne dejavnosti in jezik

V projektu programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje treh dežel“ se približujejo v Srednji šoli Biotehniškega centra Naklo višku ene od skupno treh dvotedenskih aktivnosti z dijaki Slovenske gimnazije in Znanstvenega liceja Franceta Prešerna iz Trsta. Ključna v projektu je sposobnost sporazumevanja v maternem jeziku.

Z dveh vidikov je Srednja šola Biotehniškega centra Naklo na Gorenjskem v Sloveniji v tem tednu v žarišču izmenjave dijakov. V projektu programa Erasmus+ se približuje višku ena od od skupno treh dvotedenskih aktivnosti z dijaki in dijakinjami 6.a- in 6.b-razreda Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimanzije za Slovence iz Celovca in Znanstvenega liceja Franceta Prešerna iz Trsta v Italiji.

Naklo Kaiser Židan

sta.si

Vzporedno poteka enotedenska izmenjava s koroškima šolama Drauhofen in Ehrental, to pa na osnovi maja lani podpisane pogodbe za drugo triletje partnerskih izmenjav. Ob tem zaznavajo neprekinjen interes za praktično usposabljanje dijakinj in dijakov na južnokoroških kmetijah - v sodelovanju s Kmečko izobraževalno skupnostjo (KIS).

Ankete, izvedene v Naklem, Celovcu in Trstu v letih 2016 in 2017 izkazujejo naslednje: dijaki si želijo zanimivih aktivnih naravoslovnih dejavnosti, ter več laboratorijskega in terenskega dela; želijo si mednarodnega sodelovanja, dijaki izven meja Slovenije pa povezovanja s sovrstniki v Sloveniji in obratno. Starši si pričakujejo, da bodo pripadniki narodnih manjšin s tem izboljšali znanje slovenskega jezika.

Biotehniški center Naklo BC Andreja Ahčin

bc-naklo.si

Prav sposobnost sporazumevanja v maternem jeziku je ključna v projektu programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje treh dežel“, kajti mednarodni projekt izvajajo v slovenskem jeziku, srčiko skupne pobude povzema ravnateljica Srednje šole Biotehniškega centra Naklo Andreja Ahčin.

Dvotedenske aktivnosti o temi „Voda in hrana za trajnostni razvoj“ bodo zaključili prihodnji petek. Vzporedno se bo končalo enotedensko druženje po pogodbi za drugo triletje partnerskih izmenjav. To je podpisala maja lani ravnateljica Andreja Ahčin z ravnateljicama Kmetijske strokovne šole Drauhofen iz okraja Spittal ob Dravi in Izobraževalnega centra Ehrental.

Urejeno praktično usposabljanje dijakinj in dijakov na južnokoroških kmetijah ob posredovanju Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) je medtem skozi dobro desetletje z vsebino zapolnjeni primer dobre prakse.

Spomnimo, da je omenil predsednik KIS Miha Zablatnik obisk dijakov iz Biotehniškega centra Naklo na južnokoroških kmetijah med pozitivnimi premiki, ko je 3. marca 2008 poročal občnemu zboru. Leto navrh, 17. aprila 2009, so izbrali kmetijo Baumgartner, po domače Ibounig na Bístrici pri Šentjakobu v Rožu, za dogovor o bodočem sodelovanju med KIS in Biotehniškim centrom Naklo.

Glej vest z dne 08.05.2018