Jeziki in naravoslovje treh dežel

Dvig jezikovne kompetence dijakov z velikim poudarkom na slovenskem jeziku je eden glavnih učinkov projekta programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje treh dežel“. Izmenjave se udeležuje po šest dijakov Slovenske gimnazije, šole Znanstvenega liceja Franceta Prešerna iz Trsta in Biotehniškega centra Naklo.

Slavit Erasmus dijaki SG gimnazija Biotehniški center naklo licej ZG naravoslovje

bc-naklo.si

Dijaki in dijakinje na izmenjavi v Naklem

„Voda in hrana za trajnostni razvoj“ se glasi tema izmenjave šestih dijakov 6.a in 6.b razreda ZG/ZRZ za Slovence v Celovcu, liceja Franceta Prešerna iz Trsta in Biotehniškega centra Naklo - srednja šola v projektu programa Erasmus+. Od 7. do 18. maja so dijaki in dijakinje iz Trsta in Celovca gostje prvega letnika biotehniške gimnazije.

„Z živo večjezičnostjo v svet“

Koordinatorica na Slovenski gimnaziji v Celovcu je profesorica Irina Kert, v tem tednu dijake spremlja profesor Marcell Smolej. Ravnateljica Zalka Kuchling, ki je pospremila prvi dan svoje dijake, razlaga šolsko partnerstvo v luči vodila „Z živo večjezičnostjo v svet“ - v tem sklopu pa razvijanje sposobnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku, kar je zlasti dragoceno za pripadnike slovenske skupnosti na Primorskem in Koroškem.

Kratica SLAVIT razodeva države, v katerih se izobražujejo mladi, sedanja izmenjava je ena od skupno treh dvotedenskih aktivnosti. „Trajnostni razvoj koroške regije“ bo v presoji meseca oktobra 2018 v Celovcu, „Voda od Glinščice do Štivana“ pa marca 2019 v Trstu.

„Slovensko v naravoslovje treh dežel“

Navedene dejavnosti prihajajo do izraza v skupnem naslovu projekta programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje treh dežel“. Traja pa v obodbju od 4. septembra 2017 do 3. novembra 2019. Kakor pojasnjuje ravnateljica Zalka Kuchling, s projektom želijo doseči več učinkov, eden od rezultatov bo slovar naravoslovnih izrazov v štirih jezikih (slovenščina, nemščina, italijanščina, angleščina).

Kuchling: „Voda in hrana za trajnostni razvoj“

21. junija delavnice, šport, praznovanje, akademija

Nekaj več kot šest tednov je do 21. junija. Ta dan se bo predstavila Slovenska gimnazija v vsej svoji raznolikosti z vsestranskimi delavnicami absolventk in aboslventov. Ob tem bo na sporedu športni dan, ki se bo nadaljeval kot praznik dijakov in staršev. Zvečer istega dne vabi šolska skupnost na slovesno šolsko akademijo.

Glej vest z dne 07.12.2017