Plusi in minusi ob obletnici glasovanja

10. aprila, 80 let po tem, ko je leta 1938 na ta dan potekalo glasovanje za „ponovno združitev“ Avstrije z Nemškim rajhom, so pri Slovenskem prosvetnem društvu „Rož“ na modele ovc pred farovžem prilepili minuse in pluse.

Šentjakob ovce plus minus anšlus deportacija pregon glssovanje rajh

Walter Polesnik/SPD Rož

To oznako so fašisti uporabljali pri antropološki meritvi julija in avgusta 1938 v Šentjakobu za nacionalno pripadnost: – Slovencev (80 odstotkov), + Nemcev (20 odstotkov). Opozarjajo, da občina Šentjakob ni bila „Führergemeinde“, ker ni dobila 100 odstotkov potrditev za priključitev.

Šentjakob ovce plus minus anšlus deportacija pregon glssovanje rajh

Walter Polesnik/SPD Rož

Ob cesti pred farovžem pa je tovornjak z ovcami z minusom spomnil na pregon koroških Slovencev in Slovenk 14. in 15. aprila 1942.

- Glej vest z dne 14.03.2018
- Povezava: SPD Rož