„Ignorantski odnos do slovenščine“

Manjšinska vprašanja so že od sredine 19. stoletja vedno spet bila predmet razprav v koroškem deželnem zboru. Glede učinkovitosti pa je slovenščina bila potisnjena ob rob, ob izidu knjige „Jezik in narodnost v koroškem deželnem zboru" ugotavlja politolog Karl Hren.

Knjiga Steinwender deželni zbor slovenščina Hren

mohorjeva.at

Kakšen status je imela slovenščina v koroškem deželnem parlamentu v preteklosti, je raziskal avtor Johann Steinwender v svoji knjigi z naslovom „Jezik in narodnost v koroškem deželnem zboru - Sprache und Nationalität im Kärntner Landtag". Publikacija je izšla pri Mohorjevi založbi. Uradna predstavitev je bila ta ponedeljek v deželnem zboru.

Zbornik politiko 2017 Karel Hren Filzmaier Anderwald politični politologi

orf

Karl Hren

„Slovenščina bila potisnjena na rob“

Ravnatelj Mohorjeve družbe Karl Hren, ki je po stroki politolog, ugotavlja, da so manjšinska vprašanja v koroškem deželnem zboru že od sredi 19. stoletja vedno spet bila predmet razprav. Glede uveljavljanja manjšinskih pravic pa nekdanji slovenski deželnozborski poslanci niso našli zaveznikov.

Avtor knjige je Johann Steinwender. Upokojeni inženir elektrotehnike je ob delu študiral in zaključil še študij prava. Po upokojitvi pa je uspešno opravil tudi še študij zgodovine. Doraščal v dolini Leše, po mamini strani pa ima korenine v Pliberku, o avtorju pravi Hren.

Hren: „Avtor prihaja iz nemškonacionalne družine“

- Glej vest z dne 12.12.2017
- Glej vest z dne 01.06.2017