Zajtrk z znastveno svetnico

Gostja v nedeljski jutranji oddaji Slovenskega sporeda ORF bo tokrat znanstvena svetnica Vera Kržišnik–Bukić, raziskovalka na Institutu za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani. Spregovorila bo med drugim o raziskovalnem delu na območju slovenskega zamejstva.

Zajtrk Vera Kržišnik - Bukić

inv.si

Znanstveno o zamejstvu

Znanstvena svetnica Vera Kržišnik–Bukić, raziskovalka na INV v Ljubljani, je vodja projekta in urednica monografije Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu. Ta je rezultat in nasledek znanstvenega projekta Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, ki ga je v letih 2013–2016 izvajalo enajst raziskovalcev štirih inštitutov: INV v Ljubljani, Slovenski znanstveni inštitut (SZI) v Celovcu in Slovenski narodnopisni inštitut (SNI) „Urban Jarnik“ ter Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu.

V nedeljo bo Vera Kržišnik–Bukić gostja v oddaji „Zajtrk s profilom“. Za uvod razlaga pomen definicije zamejstva, v svojem povzetku pa je zapisala: „Besedna zveza slovensko zamejstvo je miselni konstrukt in hkrati tudi realen družbeni pojav“. Z njo se bo v oddaji „Zajtrk s profilom“ pogovarjal Miha Pasterk.

Oddaja se bo kot vedno začela ob 9.03 minute, ponovitev oddaje bo v sredo med 9. in 10. uro.