V knjigi tudi o slovenskih aktivistkah

100 let volilne pravice žensk je jedro zbornika, ki ga daje na svetlo Andrea M. Lauritsch. Predstavljen bo v sredo, 21. februarja, v deželnem arhivu. Brigitte Entner, redna znanstvena sodelavka Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) v Celovcu, v svojem članku namenja pozornost koroškim Slovenkam - političnim aktivistkam.

V nizu zgodovinskih mejnikov letošnjega leta bo 12. novembra 2018 minilo 100 let razglasitve prve avstrijske republike. Z datumom povezana je uvedba splošne volilne pravice za vse, neglede na spol. Ženske so dobile volilno pravico.

Prihodnjo sredo, 21. februarja, bo v prostorih deželnega arhiva v Celovcu predstavitev zbornika, v katerem v mnogostranskih vidikih pride do izraza tudi politična volja slovenskih žensk.

100 let volilne pravice žensk

S končanim študijem zgodovine, ter socialnih ved in germanistike, se Andrea M. Lauritsch med drugim temeljito posveča zgodovini žena, judovski kulturi in pričevanjem, s tem pa zdaleč niso zajeta vsa področja, ki jim namenja pozornost. Skupaj z referatom za ženske in enake možnosti pri koroški deželni vladi je zasnovala zbornik o izbranih poglavjih boja za enakopravnost žensk. „An uns, ihr Frauen, ist die Reihe – 100 Jahre Frauenwahlrecht. Historische Streifzüge durch Kärntens Geschichte“ se glasi naslov zbornika v nemškem jeziku.

K sodelovanju je Andrea M. Lauritsch povabila skupno sedem avtoric, med katerimi sta Tina Bahovec in Brigitte Entner. Tina Bahovec z oddelka za zgodovino vzhodne in jugovzhodne Evrope na inštitutu za zgodovino na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu obravnava volilno pravico in volitve žensk v času koroškega plebiscita.

Pregon parlament Ana Blatnik Marjan Sturm Josef Feldner Brigitte Entner publika sodelujoči

agentura_zolles_kg/mike_ranz

Brigitte Entner

Brigitte Entner, od leta 1996 lektorica in projektna sodelavka inštituta za zgodovino univerze Alpe-Jadran in od leta 2009 redna znanstvena sodelavka Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) v Celovcu, v zborniku namenja pozornost koroškim Slovenkam - političnim aktivistkam. Z mislijo na uvedbo splošne volilne pravice za vse, neglede na spol zgodovinarka Brigitte Entner odločno poudarja, da so si pravico ženske izborile.

Ker do 13. marca poteka zbiranje podpisov za ženski referendum v Avstriji, Brigitte Entner, upošetvajoč pred 100 leti izborjene pravice, izpeljuje zaključke za današnji čas.

„V borbi smo bile enakopravne“ - Brigitte Entner v izbiri naslova spominja na knjigo, ki jo je leta 2003 izdal Andrej Leben o uporniških ženskah na Koroškem in ga v svojem zapisu tudi omenja. Izvirni naslov članka o koroških Slovenkah - političnih aktivistkah se glasi „Im Kampf waren wir gleichberechtigt! Kärntner Sloweninnen als politische Akteurinnen.“

Marca leta 1943 je bil v Lobniku pri Železni Kapli ustanovljen prvi krajevni odbor Antifašistične fronte žena, predhodnice današnje Zveze slovenskih žena (ZSŽ).

Temeljito Brigitte Entner obravnava ženske kot politične aktivistke v povojnem obdobju. Drugi del članka naposled namenja trem politično aktivnim ženskam sedanjosti, zvezni svetnici Ani Blatnik (SPÖ), dosedanji deželni poslanki zelenih Zalki Kuchling in bivši županji občine Bilčovs Stefanie Quantschnig (SPÖ).