Prej opazovalci, zdaj sooblikovalci

Na 12. licitaciji vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu se je v primerjavi z letom prej precej povečalo število hlodov, ki so jih pripeljali južnokoroški posestniki gozdov in kmetje-gozdarji na pobudo Mariana Tomažeja. Zraven so takšni, za katere je bila oddana ponudba v doslej nedoseženi višini.

Kakor že zadnja leta, so pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) skupaj z gozdarskim svetovalecm Kmetijske zbornice Marianom Tomažejem tudi letos z lahkoto napolnili avtobus za ogled licitacije vrednejšega lesa v sredo v Slovenj Gradcu. Iz začetnih opazovalcev so sčasoma postali sooblikovalci edinstvenega dogodka v koroški regiji v Sloveniji.

Na območju Obrtno-podjetniške cone Slovenj Gradec je v sredo dan odprtih vrat za 12. licitacijo vrednejšega lesa v izvedbi Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveze lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije.

Kakor je razvidno iz kataloga sortimentov 2018, za katere je bila oddana ponudba, je bilo na dražbi letos skupno 2.828 hlodov, oddanih pa 9.993 ponudb. Na seznamu je tudi 75 hlodov, ki so jih pripeljali južnokoroški lastniški posestniki gozdov in kmetje-gozdarji na pobudo diplomiranega inženirja gozdarstva Mariana Tomažéja.

Licitacija hlodovi gorski javor Krištof hlodovi Slovenj Gradec

marian_tomažej

Rekordna cena za koroški hlod

Več, kot dejstvo, da se je v primerjavi z letom prej precej povečalo število hlodov, šteje podatek, da so zraven takšni, za katere je bila oddana ponudba v doslej nedoseženi višini na prostorninski meter. Tako je prejel lastnik iz Labotske doline za hlod gorskega javorja z obsegom 2,29 kubičnih metrov 17.912 evrov ali 7.829 evrov na kubični meter.

Poleg edinstvene cene, ki jo je prejel lastnik iz Labotske doline, pa Tomažej kot nadaljnji primer za uspeh na licitaciji navaja dva macesna iz trške občine Železna Kapla-Bela. Za enega je kmet prejel ponujeno ceno 968,99 evra na kubični meter ali skupno 1.369,88 evra, za drugega 750 evrov na kubični meter ali skupno 796,39 evra.

Prav primera macesnov ponazarjata, da je odločilna kakovost lesa, ne dolžina hloda. Oba namreč merita po pet metrov.

Tudi to ni izključeno, da na koncu preostanejo hlodi, za katere ni bila oddana nobena ponudba.

- Glej vest z dne 17.01.2018
- Glej vest z dne 21.02.2017