70 let proti molku in pozabi

S proslavo v nedeljo v Svečah je začela Zveza koroških partizanov niz dogodkov v soju svoje 70-letnice. „Molk in pozaba sta bila in sta še danes dejavnika, na katera so se desetletja zanašali vsi tisti v deželi in državi, ki so hoteli zabrisati sledove lastnega deleža v nacistični strahovladi“, je poudaril govornik Roman Schellander.

Na pokopališču v Svečah v Rožu je pokopan Matija Verdnik-Tomaž, eden najpomembnejših organizatorjev odpora na Koroškem. Sicer pa spominske proslave Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) 70 let dolgo prekinjajo molk v deželi.

ZKP partizani Sveče spominska Roman Schellander MoPZ Bilka Wutte Mohar

wafra

Zveza koroških partizanov letos praznuje 70-letnico svojega obstoja. Spominska proslava, s katero je v nedeljo v Svečah počastila padle partizane, je bila hkrati prva v loku letošnih proslav ob jubileju, se je v obdobje do meseca novembra, ko bo pripravila večjo manifestacijo, zazrl tajnik ZKP Andrej Mohar.

Spominjanje ni le častna zadeva, je tudi dolžnost. In, kakor je poudaril Mohar, „zavest, ali morda še bolje samozavest, da partizani in mednarodno odporniško gibanje nista izborila le narodnega obstoja, temveč tudi svet osvobodila hlapčevstva in uvedla človekovo dostojanstvo kot politično normo“.

ZKP partizani Sveče spominska Roman Schellander MoPZ Bilka Wutte Mohar

wafra

Bivša dolgoletna predsednica Slovenskega prosvetnega društva Kočna in pobudnica iniciative „Vrnimo jim imena“, Tatjana Feinig, je v svojem pozdravu razmišljala o pomenu ozaveščanja mladih.

Iz kresanj stališč v preteklosti se je izoblikovalo spoznanje, da Avstrija ni bila le žrtev, je s pogledom na minula desetletja razmere prikazal predsednik ZKP Milan Wutte. Če se torej pojavljajo skrajna desničarska gibanja, da je toliko bolj pomembna solidarnost s tistimi, ki so v nevarnosti, da postanejo tarče takšnega razvoja. Med te Wutte šteje tudi pripadnike manjšin oz. narodnih skupnosti.

ZKP partizani Sveče spominska Roman Schellander MoPZ Bilka Wutte Mohar

wafra

Roman Schellander

Roman Schellander, član upravnega odbora Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora, je v slavnostnem govoru iz treh različnih kontekstov prikazal pomen spominskih prireditev. V sklopu osebnih nagibov in izkušenj je izrazil prepričanje, da je kruti usodi rojakov treba dati oz. vrniti imena.

Drugi kontekst prireditve je nadregionalni in povezuje njen politični pomen in njeno politično vsebino, je poudaril Schellander. Spomnil pa je tudi, da sta vrednotenje zgodovinskih pojavov in spominjanje na katastrofe, ki so jih pretrpele generacije pred nami, na dnevnem redu tudi v mednarodnem merilu.

ZKP partizani Sveče spominska Roman Schellander MoPZ Bilka Wutte Mohar

wafra

Zapel je moški pevski zbor Bilka iz Bilčovsa pod vodstvom marjana Gasserja.

Zaznamovana z razmišljanji o političnih razmerah v državi, nazadnje zaradi skrajnih desničarskih združenj, katerih člani prihajajo na vodila mesta, je bila spominska proslava ZKP. Svečanost na pokopališču v Svečah je glasbeno oblikoval MoPZ Bilka iz Bilčovsa, kot recitator je spored sooblikoval Erik Selan.

ZKP partizani Sveče spominska Roman Schellander MoPZ Bilka Wutte Mohar

wafra

Dijak Višje šole Šentpeter Erik Selan je recitiral pesmi Karla Destovnika - Kajuha.

Že 4. marca 2018 bo, pravtako v soju 70. obletnice Zveze koroških partizanov, potekal letošnji, 40. zimski pohod „Arihova peč“.

Glej vest z dne 01.02.2018