„Slovenstvo sloni na mladih“

Raziskovalci Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) iz Trsta, Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ) ter Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane so izdali monografijo: „Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“.

Monografija z naslovom „Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“ je rezultat in nasledek triletnega temeljnega znanstvenoraziskovalnega projekta Mladi v slovenskem zamejstvu. Družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, ki so ga izvedli in pred dobrim letom dokončali raziskovalci treh zamejskih znanstvenih inštitutov: Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) iz Trsta, Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ), obeh iz Celovca, ter Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane kot osrednjega slovenskega znanstvenega inštituta za narodnostno-manjšinska vprašanja.

Monografija Splošni položaj mladih Jarnik Kržišnik Bukić

sniuj

Urednica publikacije je Vera Kržišnik–Bukić. Znanstvena svetnica je raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Sodelujoči na predstavitvi monografije so se strinjali, da je pavšalno oz. skupinsko preučevanje mladine onkraj slovenskih meja nemogoče, pa čeprav naj bi šlo za enotno starostno in družbeno kategorijo. „To ugotovitev mora na znanje vzeti tudi vlada, ko se loteva obravnave zamejske problematike,“ je ocenila urednica, znanstvena svetnica Vera Kržišnik-Bukić.

Glede na obseg, metodološko jedro na 318 straneh objavljenega raziskovalnega dela in 240 anket in 24 poglobljenih intervjujev, ki so jih raziskovalci opravili v vseh štirih manjšinskih skupnostih, Vera Kržišnik-Bukić uvodoma pojasnjuje zasnovo projekta Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi.

Kržišnik-Bukić: „Vprašanje mladih najpomembnejše“

Povezava: INV