Tri slovenske gimnazije sodelujejo

Projekt programa Erasmus+ „SLAVIT (SLovenija, AVstrija, ITalija) – Slovensko v naravoslovje treh dežel“ so predstavile v četrtek v Bazovici ravnateljice Loredana Guštin (Znanstveni licej France Prešeren v Trstu), Andreja Ahčin (Biotehniški center Naklo) in Zalka Kuchling (ZG/ZRG za Slovence v Celovcu).

Spoznali bodo tržaški, gorenjski in koroški prostor

Tri slovenske gimnazije želijo v dveh zaporednih šolskih letih okrepiti sodelovanje in svojim dijakom in dijakinjam omogočiti spoznavanje tržaškega, gorenjskega in koroškega prostora, predvsem s poglabljanjem naravoslovnih vsebin.

Izvajanje specifičnega naravoslovnega modula

Projekt predvideva dvotedensko bivanje dijakov in dijakinj iz vseh treh šol v različnih obdobjih na treh sodelujočih šolah in izvajanje specifičnega naravoslovnega modula na vsaki šoli, ob rednem pouku. Predstavitev je bila v Naravoslovno didaktičnem centru v Bazovici, spremljal jo je tudi strokovni nadzornik za slovenščino na splošno in poklicno izobraževalnih srednjih in višjih šolah Miha Vrbinc.