Srečanje kmetov in kmetic petih dežel

Ko bo v nedeljo v Šentpetru 16. kmečki praznik, bo na sporedu tudi „Srečanje kmetov in kmetic petih dežel“ iz Avstrije, Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Poleg srečevanj, ki izvirajo iz volje, izražene v skupni listini, pa izbrani primer ponazori, da postaja sodelovanje kmetic in kmetov „posoda z vsebino“.

Kmečki praznik 2016 SJK KIS SAK Welzenegg

orf

Ko sta zadnji dan junija lani vabili Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) na polokrogli jubilej kmečkega praznika, je bila to neke vrste premiera. Na arealu športnega parka Slovenskega atletskega kluba (SAK) v Welzeneggu sta si šport in kmetijstvo podala roke.

Za tradicionalni, 16. kmečki praznik v nedeljo, 23. julija 2017, vabita organizaciji v Šentpeter pri Šentjakobu, v prostore tamkajšnje Višje šole. Soprireditelj na kraju bo „Regionalna lista Šentjakob SGS skupno gemeinsam“, občinski odbornik iz njenih vrst Franc Baumgartner je tudi član občinskega predstojništva trške občine Šentjakob v Rožu.

Glede na to, da je v povabilu na 16. kmečki praznik izrecno navedeno tudi „Srečanje kmetov in kmetic petih dežel“ iz Avstrije, Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške, naj izbrani primer ponazori, da postaja sodelovanje kmetic in kmetov „posoda z vsebino“.

Na formalni ravni se medtem pet let vršijo srečanja pod krovom slovenske zamejske kmetijske koordinacije AGRA-SLOMAK. Njen sopodpisnik pred petimi leti, 17. maja 2012, je bil tudi zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Štefan Domej.

Kmketija Demšar Cerkno sir koledar KIS

orf

Poleg srečevanj, ki izvirajo iz volje, izražene v skupni listini, pa so tu še pobude, s katerimi so posamezniki ali organizacije začeli že mnogo prej. Tako je denimo pred osmimi leti potekalo na domačijo Baumgartner, po domače Ibounig na Bístrici pri Šentjakobu v Rožu, srečanje za poglobitev sodelovanja med Kmečko izobraževalno skupnostjo in Biotehniškim centrom Naklo.

V žarišču je bil urejeni obisk praktikantov Biotehniškega centra Naklo iz Slovenije na južnokoroških kmetijah. Priložnost za nabiranje novih izkušenj in znanj za praktično usposabljanje je medtem resnično primer dobre prakse.

Glede na uvodoma omenjenega Franza Baumgartnerja, ki bo z odbornicami in odborniki „Regionalne liste Šentjakob SGS skupno gemeinsam“ soprireditelj 16. kmečkega praznika nedeljo, 23. julija 2017, se srečamo z njegovo kmetijo Ibounig na Bístrici pri Šentjakobu v Rožu v koledarju Kmečke izobraževalne skupnosti za mesec julij.

Kmetijsko gospodarstvo družine Demšar na Cerkljanskem vrhu pri Cerknem vam bomo, tako kot vse dosedanje kmetije, predstavili v slovenskem televizijskem sporedu „Dober dan, Koroška“. V soju razmišljanj o srečevanju kmetic in kmetov pa družina Demšar resnično v lepem pomenu besede izstopa na več ravneh.

Kmketija Demšar Cerkno sir koledar KIS

orf

Že koordinatorica projekta Olga Voglauer namreč v kmečkem koledarju piše, da se je najstarejši sin, Peter Demšar, ki medtem stopa po stopinjah staršev, Judite in Marjana, izobraževal na Biotehniškem centru Naklo. Večkrat je bil na praksi na Koroškem, kjer je izpopolnjeval svoje znanje na področju predelave mesa.

Pri diplomski nalogi mu je bil mentor Franz Baumgartner. Z rojakinjami in rojaki na Koroškem je družina Demšar z območja Cerknega povezana še drugače. Prve vezi s Koroško segajo v čas, ko se je izobraževala Judita, danes mati štirih otrok, v nekdanji Kmetijsko-gospodinjski šoli šolskih sester v Šentrupertu v Velikovcu.

Višjo šolo za gospodarske poklice Šentpeter, dvojezično privatno katoliško šolo konventa šolskih sester, sta izbrala sin Matej Demšar in hčerka Irena. Spet drugi jo poznajo po alpsko-jadranski kmečki tržnici v športnem parku SAK v Welzeneggu, kjer je imela stojnico z izbranimi siri. Medtem je Irena Demšar študentka na Fakulteti za turistične študije v Portorožu.

Matej Demšar je končal Višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu lani in je medtem našel svoje mesto v štajerski prestolnici, kjer se je vključil tudi v življenje tamkajšnjega Kluba slovenskih štduentk in študentov Gradec.

V slovenski televizijski stalnici „Dober dan, Koroška - Dober dan, Štajerska“ smo Mateja Demšarja med drugim spoznali na ustaljenih Slovenskih dnevih. Kot absolvent Višje šole Šentpeter se bo Matej Demšar precej zanesljiivo vrnil tja, kjer bo v nedeljo, 23. julija 2017 16. kmečki praznik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečke izobraževalne skupnosti.

S čim bosta presenetila obiskovalke in obiskovalce, sta Olga Voglauer in Franz Baumgartner razložila v radijski stalnici „Naša pesem“.

Prisluhnite oddaji pred Kmečkim praznikom: