Kugyjeva nagrada Dietmarju Larcherju

Za svoje zasluge s področja prekomejnega delovanja in publiciranja v službi alpsko-jadranskih jezikov ter izobraževanju dvojezičnega učiteljstva na Koroškem in za znanstveno spremljanje Kugyjevih razredov na ZG/ZRG za Slovence je prejel Dietmar Larcher letošnjo, medtem 11. Kugyjevo nagrado.

V šolski avli Slovenske gimnazije v Celovcu je Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) v četrtek podelila letošnjo, medtem 11. Kugyjevo nagrado. Prejel jo je emeritirani univerzitetni profesor Dietmar Larcher. Vokalni ansambel SPD Danica ter Lara in Doris Wakounig so oblikovali pevsko-glasbeni spored za podelitev nagrade.

Kugyjeva nagrada SKS podelitev Dietmar Larcher

orf

Kakor so v duhu gesla „Šola odpira vrata“ ob 15-letnici Kugyjevih razredov na Slovenski gimnaziji odkrili doprsni kip alpinista Juliusa Kugyja, je bila osrednja izobraževalna ustanova še kako primerna za podelitev letošnje Kugyjeve nagrade.

Kugyjeva nagrada SKS podelitev Dietmar Larcher

orf

Reginald Vospernik

„Ima ogromne zasluge“

Laudator Reginald Vospernik, podpredsednik SKS, je v slavilnem govoru orisal v mnogoterih pogledih izpolnjeno življenje v službi izobraževanja in znanosti.

Ob navedbi področij, ki jih je sooblikoval Dietmar Larcher in sposobnosti, po katerih je prepoznaven, je Vospernik posebno poudaril njegovo znanstveno spremljanje Kugyjevih razredov na Slovenski gimnaziji. Začenši pri dnevu, ko je zmagovalec zlate olimpijske medalje in vodja športne medicine Karl Schnabl skupaj z Vospernikom, Larcherjem in drugimi predstavil zamisel „Kugyjevih razredov“. Doprinos Larcherja je vsestransko prepoznaven, povzema srčiko razmišljanj Vospernik.

Kugyjeva nagrada SKS podelitev Dietmar Larcher

orf

Bernard Sadovnik

„Strokovno ozadje v trdih časih“

Ob zaslugah Larcherja za Slovensko gimnazijo predsednik SKS Bernard Sadovnik navaja pomenljiva prizadevanja slavljenca za nadaljnje izobraževanje dvojezičnega učiteljstva na Koroškem in na njegova strokovno utemeljena pedagoška stališča v času kresanja mnenj o novi ureditvi dvojezičnega šolstva.

Kugyjeva nagrada SKS podelitev Dietmar Larcher

orf

Dosedanji prejemniki Kugyjeve nagrade so se izkazali na pevskem, znanstvenem, naravoslovnem ali družbenopolitičnem področju to- in onstran Karavank. Kar jih ob različnih pristopih v zavzemanju za dobro, enakopravno sožitje narodnih skupnosti druži, je več kot simpatična angažiranost za en projekt.

Kugyjeva nagrada SKS podelitev Dietmar Larcher

orf

Zalka Kuchling

„Korist za Slovensko gimnazijo“

Je namreč jasna življenjska drža v najbolj žlahtnem pomenu besede „humanizem“. To je v pozdravnih besedah povedala Zalka Kuchling, ravnateljica Slovenske gimnazije in podpredsednica SKS. O prejemniku Dietmarju Larcherju je Kuchlingova dejala, da ga med drugim odlikuje nadpovprečna mera strokovne predanosti.

Kugyjeva nagrada SKS podelitev Dietmar Larcher

orf

Dietmar Larcher

„Dežela se je odprla“

Dietmar Larcher je nadrobno razložil, kako se je izoblikoval njegov odnos do jezikov. Globoko spoštovanje je namenil vsem sodelujočim v projektu „Kugyjev razred“. Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk se je Dietmar Larcher zahvalil za nagrado. Prepojen s ponosom in hvaležnostjo je izrazil tudi svoje veselje, da so bili na slovesni počastitvi navzoči številni prijatelji in znanci iz obdobja, ko je bil znanstvenik za vzgojne vede na univerzi v Celovcu. Predvsem pa je izrazil globoko zadoščenje, da se je politični duh dežele Koroške spremenil.

Kugyjeva nagrada SKS podelitev Dietmar Larcher

orf

Podelitev 11. Kugyjeve nagrade bo tudi tema v slovenski televizijski oddaji „Dober dan, Koroška“ prihodnjo nedeljo, 11. junija, na mreži ORF2.

- K ostali vsebini „Dober dan, Koroška“
- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 12.05.2017