Brglez obsodil ravnanje Mahniča in Turnška

Predsednik slovenskega državnega zbora Milan Brglez je obsodil in obžaloval ekscese, ki so se zgodili na seji odbora za obrambo, „tako s strani predsednika ZZB NOB Slovenije Tita Turnška kot tudi s strani predsednika odbora za obrambo Žana Mahniča“. Z obema se je tudi sestal.

Brglez meni, da besedišču, ki je bilo na seji uporabljeno, ni in ne sme biti mesta v državnem zboru (DZ).

Dogajanje na seji odbora je vzbudilo veliko odzivov. Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije je Brgleza pozvala, da prepreči zlorabe odbora v politične in strankarske namene, vodja poslancev SDS Jože Tanko pa je zaradi Turnškovih besed poslancem pozval Brgleza k zaščiti integritete DZ.

Predsednik DZ je v četrtek v sporočilu za javnost uvodoma pojasnil, da mu poslovnik DZ ne daje pooblastil, da bi neposredno ukrepal, če na sejah delovnih teles pride do kršitev poslovnika. A je po preučitvi dogajanja obsodil tako ravnanje predsednika Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije Turnška kot predsednika odbora Mahniča (SDS).

Predsednik odbora znan za politično obračunavanje

Brglez tudi na podlagi nekaterih drugih preteklih izkušenj ugotavlja, da aktualni predsednik odbora „svoj položaj uporablja in zlorablja za poligon političnega obračunavanja“. Kot primer je navedel sejo odbora decembra lani, ko je Mahnič „predstavnike koalicije, ki so napovedali obstrukcijo te seje, označil s petokolonaši in tistimi, ki so bili proti slovenski osamosvojitvi“.

Brglez je še izpostavil, da demokracija predpostavlja možnost izraziti pluralnost mnenj in njihovo enakopravno javno soočanje. Če te možnosti ni, gre po njegovem mnenju za zlorabo ali farso demokratične oblike, ki v primeru predstavniškega organa predpostavlja samoomejevanje predsedujočega v razpravi in preudarno poseganje po instrumentih v skladu s poslovnikom. To pomeni, da mora vsak državljan in poslanec v razpravi spoštovati tudi ustavo.

Gostje „ne morejo polemizirati ne replicirati“

Sicer pa je pojasnil, da so v skladu s poslovnikom k obravnavi posameznih točk lahko povabljeni predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, ter strokovnjaki in predstavniki zainteresiranih javnosti, ki pa že po naravi stvari niso v enakem položaju kot poslanke in poslanci. Gostje lahko na seji sicer izjavijo in obrazložijo svoja stališča o obravnavani zadevi, ne morejo pa razpravljati, torej ne polemizirati ne replicirati, je pojasnil.

Ponovno je Brglez pozval predsednike delovnih teles, da skrbijo za spoštljivo razpravo in s tem za dvig kulture dialoga, predvsem pa, da blažijo morebitne provokacije. To po njegovih navedbah določa tudi dogovor o sklicevanju in vodenju sej delovnih teles na podlagi poslovnika in uveljavljene parlamentarne prakse, ki so ga vodje poslanskih skupin soglasno potrdili marca.

Brglez je napovedal, da namerava vztrajati pri opozarjanju na potrebo po strpnem in spoštljivem dialogu na vseh ravneh. „Le s takim načinom bomo omogočili dvig politične kulture. Poslanke in poslanci moramo biti zgled, kako se vodi in oblikuje razprava in to ne glede na različna svetovnonazorska prepričanja,“ je poudaril.

Brglez si želi, da bi tudi SDS priznala napake

Pojasnil je še, da je Turnšek na razgovoru z njim obžaloval neprimerne besede na seji odbora. Brglez si želi, kot je navedel, da bi tudi druga stran prepoznala svoja dejanja, jih ustrezno ovrednotila in ugotovila njihovo napačnost.

Odbor DZ za obrambo je 3. maja na nujni seji na zahtevo SDS razpravljal o financiranju veteranskih in domoljubnih organizacij. Razprava je pogosto nanesla tudi na vprašanja polpretekle zgodovine, kar je izzvalo burno reakcijo Turnška. Predsednik odbora Mahnič ga je prosil, da zapusti dvorano, kar je tudi storil.

- Glej vest z dne 10.05.2017
- Povezava: posnetek seje pri RTV SLO