Izmenjava za tri leta podaljšana

Omogočiti dijakom v bližnjem sosedskem okolju izmenjavo poklicnih programov in aktivno vključevanje v mednarodni prostor, je namen partnerske pogodbe srednje šole Biotehniškega centra Naklo, kmetijske strokovne šole Drauhofen in izobraževalnega centra Ehrental. Za drugo triletje so jo ravnateljice podpisale v sredo.

Sodelujejo Naklo, Drauhofen in Ehrental

Partnersko pogodbe so podpisale Andreja Ahčin, ravnateljica srednje šole Biotehniškega centra Naklo na Gorenjskem, Herma Hartweger, ravnateljica kmetijske strokovne šole Drauhofen iz okraja Spittal ob Dravi, in Waltraud Stroj, ravnateljica izobraževalnega centra Ehrental, kakor se po novem imenuje tamkajšnja kmetijska strokovna šola v Celovcu. Gre za nadaljevanje s skupnim podpisom začrtane poti partnerskega dogovora maja 2014 in projekta „Na skupnih poteh – učimo se drug od drugega preko meje“, pravi Andreja Ahčin.

Biotehniški center Naklo BC Andreja Ahčin

bc-naklo.si

Andreja Ahčin

Iz zornega kota partnerstev, ki jih ima center v Naklem, Andreja Ahčin omenja še sodelovanje s Slovensko gimnazijo v Celovcu in Državnim znanstvenim licejem Franceta Prešerna, višjo srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom v Trstu. Predvsem pa ravnateljica poudarja, da se njeni dijaki že pripravljajo na praktično usposabljanje na južnokoroških kmetijah, v tem primeru skupaj s Kmečko izobraževalno skupnostjo (KIS).

Bilo je 20. julija 2015, ko sta izbrala Biotehniški center Naklo za prizorišče srečanja minister RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan in koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). V tem sklopu je deželna tiskovna služba izrecno navedla izmenjave dijakov Biotehniškega centra Naklo v sodelovanju s Kmečko izobraževalno skupnostjo kot primer dobre prakse.

- Glej vest z dne 21.01.2016
- Glej vest z den 21.07.2015
- Glej vest z dne 02.07.2015
- Glej vest z dne 16.05.2014