Priča časa se spominja

Na veliki petek se kristjani spominjajo Kristusovega trpljenja in smrti na križu. Križev pot pa so prav 14. aprila pred 75 leti morali pretrpeti tudi zavedni koroški Slovenci. Nacionalsocialisti so pregnali 204 slovenske družine, med njimi tudi Rehsmannovo družino iz Ledinc.

Kronologija grozot 14. in 15. aprila

Deportacija koroških Slovencev se je začela v zgodnjih jutranjih urah 14. in 15. aprila leta 1942. Nacionalsocialisti so v sklopu tako imenovane „akcije K“ pregnali iz domovine 204 družine oz. 1.220 oseb. Za pregnanstvo koroških Slovencev je bil pooblaščen vodja celovškega gestapa Weimann. Med izseljenimi družinami je bila tudi Rehsmannova družina iz Ledinc, z njo pa tedaj 14-letni Franc Rehsmann.

Nekateri prosili za ustrelitev

Za pol ure so morali vse pospraviti in pripraviti najbolj nujne stvari za odhod. Tako so imeli na sebi kar več oblačil, v cunje pa so zavili nekaj jedi. Pregon je povzročal paniko in nekateri koroški Slovenci so celo zaprosili za ustrelitev, se spominja Rehsmann.

Z avtobusom je šlo proti Žrelcu v tamkajšnje taborišče RAD (Reichsarbeiterdienst). Tam so pregnance registrirali, slikali, jim ukradli imena in jim namesto teh dali številke.

Skupno je preživela Rehsmannova družina v času druge svetovne vojne tri taborišča: Hesselberg, Hagenbüchach in Eichstätt.

Franc Rehsmann pregon izseljenci pregnanci obletnica 75 april ZSP ZSI Ledince

orf/topar

Filmski zapis in kronika

Leta 2005 je izšla pri Mohorjevi založbi kronika Franca Rehsmanna, Tratnikovega očeta iz Ledinc. Pod geslom „Rod pod Jepo“ je med drugim opisal čas nacionalsocializma in tragedijo, ki je doletela družino. Ker so Rehsmannovi bili zavedni Slovenci, so jih gestapovci pregnali v nemška taborišča. Rehsmann se spominja taboriščnega življenja.

O usodi Rehsmannovih je nastal pod geslom „Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel / Stoletje pod Jepo“ tudi zanimiv film. Kot član zveze slovenskih pregnancev je govoril Franc Rehsmann mlajši že nekajkrat na šolah in univerzah in je vesel, da ostaja spomin živ tudi v tej obliki.

Rehsmann: „Tudi tretja generacija še zainteresirana“

Zveza slovenskih pregnancev (ZSP) vabi letos na potovanje v Frauenaurrach, kjer si lahko ogledati mesto, na katerem je bilo nekdanje taborišče. Tridnevno potovanje bo potekalo od 7. do 9. julija.

Osrednja spominska prireditev ZSP

V nedeljo, 30. aprila, pa vabi Zveza slovenskih pregnancev na osrednjo prireditev ob 75. obletnici pregona slovenskih družin na Koroškem. Pod geslom „Če pripovedujemo, smo!“ bodo prireditev v kulturnem domu v Šentprimožu sooblikovali Mešani pevski zbor Danica, priča časa Ana Urban in pesnica Verena Gotthardt. Poleg tega bo na ogled razstava predmetov, ki pripovedujejo o doživetjih v taboriščih „Volksdeutsche Mittelstelle Umsiedlung“ in razstava „Pregon koroških Slovencev leta 1942“.

- Glej vest z dne 13.04.2017: „Večina Koroške nevedna“
- Glej vest z dne 07.06.2016: Filmski zapis koroške zgodovine