V ospredju dvoje volitev in dolgovi

Izšel je „Koroški zbornik za politiko 2016“. Težišča medtem že 23. izdaje so analize predsedniških volitev na Koroškem in volitev v kmetijsko zbornico. Obširno poglavje pa je namenjeno tudi finančni situaciji na Koroškem.

23 avtorjev in avtoric osvetljuje dogodke in teme

Avstrija ima od četrtka naprej spet zveznega predsednika. Analizi predsedniških volitev na Koroškem je namenjeno tudi obširno poglavje v Koroškem zborniku za politiko 2016. Zbornik so uredili in izdali politologi Karl Anderwald, Peter Filzmaier in Karl Hren. V Celovcu so v četrtek predstavili medtem že 23. izdajo publikacije.

23 avtorjev in avtoric osvetljuje dogodke in teme, ki so na Koroškem dali pečat minulemu letu. Poleg predsedniških volitev so tema tudi volitve v kmetijsko zbornico. Glede na to, da se je dežela oktobra lani osvobodíla bremena jamstev za nekdanjo banko Hypo Alpe Adria - pozneje za njeno slabo banko Heta –, pa je velik del publikacije namenjen tudi finančni situaciji na Koroškem.

Zbornik politiko Karel Hren Karl Anderwald Peter Filzmaier 2016 politični politolog

orf

Predstavili so zbornik: Peter Filzmaier, Karl Anderwald, Karl Hren.

Zbornik je izšel pri Mohorjevi založbi, stane pa 27 evrov.

Koroških zbornik za politiko redno izhaja že 23 let in mu s tem v Avstriji ni para, so ob predstavitvi aktualne knjige poudarili Anderwald, Hren in Filzmaier. Običajno izide publikacija vedno pred koncem leta. Ker pa so hoteli počakati na končni rezultat predsedniških volitev v ponovljenem drugem krogu, je prišlo do zamika, je pojasnil Hren. S kasnejšim zaključkom redakcije pa so lahko upoštevali tudi volitve v kmetijsko zbornico. Pa tudi končno rešitev Hypo–Heta problematike, na katero so se dežela, zveza in upniki dogovorili 10. oktobra lani, torej tudi razmeroma pozno.

Zbornik politiko Hren Karl politolog Mohorjeva

orf

Po tradiciji so v zborniku vključeni tudi prispevki o narodnostni politiki. Tokrat je to članek predsednika Zveze slovenskih organizacij Marjana Sturma o vprašanju, ali je potrebno, da se Slovenija potrudi za pravno nasledstvo v Avstrijski državni pogodbi. Politolog in soizdajatelj zbornika Karl Hren pa je prispeval članek o tem, v kolikšni meri naj slovenska narodna skupnost na področju narodnostne politike v razmišlanja vključi tudi mesta kot so Gradec ali Dunaj. Manjšinska tematika pa da je vključena tudi v drugih poglavjih.

Zbornik politiko Peter Filzmaier 2016 politični politolog

orf

Slovenci v ustavi: dolgotrajna razprava

Da Koroška še ni premostila predsodkov in resentimentov, kadar gre za enakopravnost obeh narodov v deželi, ob primeru dolgotrajne razprave pri vnosu slovenske narodne skupnosti v novo deželno ustavo meni tudi politolog in soizdajatelj zbornika Peter Filzmaier.

Vsebino zbornika tudi letos zaokroža kronološki pregled političnih in družbenih dogodkov na Koroškem. Da publikacija lahko že 23 let izhaja brez prekinitve, je v prvi vrsti zasluga avtoric in avtorjev, ki tudi tokrat za svoje prispevke in analize niso zaračunali honorarja, so izpostavili izdajatelji.

Zbornik politiko Hren Karl Anderwald Peter Filzmaier 2016 politični politolog

orf

Nad 300 zanimivih strani

Politologi, juristi, novinarji, zgodovinarji, psihologi in znanstveniki komunikacijskih ved so glavni odgovorni, da je na več kot 300 straneh nastal zanimiv in tudi zelo berljiv prerez političnega leta v naši deželi, je ponosen Hren.