„Absurdna razprava“

Tisti, ki so proti dvojezično izobraženim ravnateljicam in ravnateljem, v resnici ne spoštujejo drugega deželnega jezika, ugotavlja predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko, ki govori o absurdni razpravi, ki jo vodi svobodnjaška stranka.

FPÖ proti zdajšnjemu postopku objektivizacije

Vodja svobodnjaškega poslanskega kluba v deželnem zboru Christian Leyroutz zahteva umik odredbe o postopku objektiviranja pri izboru ravnateljskih mest na dvojezičnih šolah. Ta odredba med drugim predvideva, da morajo kandidati in kandidatke za ravnateljska mesta imeti dvojezično kvalifikacijo na nivoju B1, kar pomeni, da se morajo znati pogovarjati po slovensko vsaj o vsakdanjih temah. Svobodnjaki menijo, da je dodatna zahteva diskriminatorna, zapostavlja da pedagoge, ki nimajo dvojezične kvalifikacije.

Valentin Inzko NSKS Narodni svet

orf

Valentin Inzko

„Zakon je popolnoma jasen“

Taka argumentacija da je absurdna, ugotavljajo v Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS). Ozračje v deželi da se je sicer objektivno izboljšalo, poudarja predsednik Valentin Inzko, ki pa dodaja, da „ob nekaterih dejstvih ne smemo zapirati oči“.

Inzko: „Ravnatelji, cestna imena, dialogforum“

Glej vest z dne 22.10.2016