Šport in kmetijstvo sta si podala roke

Slovenski atletski klub (SAK) je bil s svojo infrastrukturo v športnem parku Welzenegg odličen gostitelj na polokroglem, 15. kmečkem prazniku Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS).

Kmečki praznik 2016 SJK KIS SAK Welzenegg

orf

V 15 letih iz sadike zrasla rastlina

Poslužujoč se prispodob iz kmetijstva bi rekli: iz skrbno posajene sadike je v petnajstih letih zrasla mogočna rastlina. Med prvim kmečkim praznikom v Podnu pri družini Waldhauser (11. avgusta 2002) in polokroglim, petnajstim v športnem parku Welzenegg, je bilo vsako srečanje kmetic in kmetov nekaj posebnega, zaznamovano z značilnostmi izbranega kraja. Letos je dobil kmečki praznik še poseben pečat: šport in kmetijstvo sta si podala roke,

Kmečki praznik 2016 SJK KIS SAK Welzenegg

orf

Wieser: „To smo perfektno organizirali“

Letošnji praznik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, ter Kmečke izobraževalne skupnosti se je od dosedanjih razlikoval po tem, da je podeželje prišlo v mesto. Prireditelje v vrstah kulturnih in prosvetnih društev je zamenjal SAK. Iz vidika infrastrukture, s katero razpolaga v športnem parku Welzenegg, je bila odločitev posrečena. Organizacijski zalogaj je bil precejšen, vendar obvladljiv, zaradi neštetih prostovoljk in prostovoljcev, poslujoči predsednik SAK Marko Wieser postavlja v žarišče številne posameznike v modrih majicah z napisom SAK.

Kmečki praznik 2016 SJK KIS SAK Welzenegg

orf

Zablatnik: „Vzbuditi zanimanje pri meščanih“

Poglabljanje sodelovanja med kmetijstvom in športom se je ob primeru Kmečke izobraževalne skupnosti in SAK začelo že z vključitvijo v Alpsko jadransko kmečko tržnico, katero ima SAK od jeseni 2014 naprej na arealu športnega parka SAK. V tej luči predsednik KIS Miha Zablatnik dodaja, da bodo sodelovanje še izpopolnili. Vrzel med podeželjem in mestom so zapolnili, pravi.

Kmečki praznik 2016 SJK KIS SAK Welzenegg

orf

Mader-Tschertou: „Skupno bomo uspeli“

Pomen zaupanja med pridelovalci kmetijskih pridelkov in proizvodov na podeželju ter potrošniki v mestu osvetljuje zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marinka Mader-Tschertou. Gre predvsem za primerno raven medsebojnega obveščanja, iz katerega raste zaupanje.

Kmečki praznik 2016 SJK KIS SAK Welzenegg

orf

Gutovnik: „Lahko se mednarodno merijo“

Ko so slovesno predali priznanja, prejeta na 27. državni razstavi „Dobrote slovenskih kmetij“ na Ptuju meseca maja, je bil navzoč podpredsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Branko Tomažič. Južnokoroške kmetije so prejele za prehranske izdelke 27 priznanj: 14 zlatih, osem srebrnih in pet bronastih.

Simbolno za vse nagrajene na Ptuju je podpredsednik KGZS Branko Tomažič vročil listini proizvajalcema za zlato olje. Janezu Writzu iz Šteben za sončnično olje in Pepeju Polesnigu iz Vogrč za bučno olje. Jasmine Gutovnik iz KIS v tej luči podčrtuje, da se lahko vsak čas primerjajo na ocenjevanjih kmečkih prehranskih izdelkov doma in v tujini.

Domej: „SJK je garant za povezovanje“

Iz skromnih zametkov prvega kmečkega praznika pod Vrtačo se je razvila mreža stanovskih in agrarno-političnih organizacij sosednjih držav, dogodek v širšem sklopu osvetljuje zbornični svetnik SJK Stefan Domej.

Smrtnik: „Srečanje je zelo pomembno“

Vztrajnost in odločnost sta lastnosti, ki ju omenja zbornični svetnik SJK, župan Franc Jožef Smrtnik, ob vse pogosteje pojavljajočih se neprijetnostih, zaradi katerih so zagrenjeni v kmetijskem gospodarstvu.

Kmečki praznik 2016 SJK KIS SAK Welzenegg

orf

Po bogoslužju je za praznično ozračje poskrbela godba na pihala Nabrežina. Popoldanski kulturni spored je popestrila folklorna skupina Julijana. Na zelenici pa je generalni tajnik SAK Silvo Kumer budno nadzoroval, kdo bo najdlje vrgel škorenj.

Glej vest z dne 15.07.2016