Podpora kandidaturi za Europeado

Izvedba Europeade leta 2020 na Koroškem bi pomenila poživitev športnega življenja in je v soglasju s prizadevanji za internacionalizacijo Koroške, je po seji Foruma za dialog dejal deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). V vlogi referenta za narodne skupnosti in šport je kandidaturi zagotovil svojo podporo.

Pred skoraj natančno tremi leti, 19. junija 2013, je v dvorani zrcal koroške deželne vlade v Celovcu prvič zasedal Forum za dialog. Gremij, v katerem so zastopani predstavniki deželne vlade, deželnozborskih strank, narodnostnih organizacij, konsenzne skupine ter župani dvojezičnih občin, je nastal kot del memoranduma ob dogovoru o dvojezični topografiji na južnem Koroškem. V njem pa naj bi obravnavali vprašanja, ki služijo čimboljšemu sožitju v deželi, pa tudi zaščiti slovenske narodne skupnosti.

Leto in pol brez seje

Po poslovniku se mora gremij sicer sestati enkrat na leto. Zadnja uradna seja foruma je bila januarja lani. Predsednik Foruma za dialog, deželni glavar Kaiser se je odtlej večkrat posvetoval s člani gremija, še zlasti v času reševanja Slovenske glasbene šole. Potem, ko je Slovenska glasbena šola lani jeseni začela delovati pod okriljem dežele, te teme na tokratni seji Foruma za dialog ni bilo več na uradnem točkovniku dnevnega reda.

Razprava je bila tokrat namenjena predvsem pogledu naprej v leto 2020. Spregovorili so o načrtih deželne razstave ob 100-letnici koroškega plebiscita in o morebitni podpori dežele pri kandidaturi Koroške za Evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti Europeada 2020. Dežela bo sedaj resno in temeljito preučila tudi možnosti financiranja, je napovedal Kaiser.

Člani gremija pa so se na seji v sredo seznanili tudi s prireditvami, ki jih v tem letu pripravlja Biro za slovensko narodno skupnost. Poleg evropskega kongresa narodnih skupnosti bo letos spet na sporedu Kulturni teden, in sicer septembra v občini Podklošter. Lani so ga zaradi zamrznitve deželnega proračuna morali odpovedati.

Zelo razgibana pa je bila razprava o praznovanjih stote obletnice koroškega plebiscita. Kot smo poročali, so se vse tri osrednje politične organizacije koroških Slovencev zelo kritično odzvale predvsem na dejstvo, da naj v kuratoriju za pripravo deželne razstave ne bi bilo predstavnikov iz vrst slovenske narodne skupnosti. Po sklepu deželne vlade novembra lani naj bi dogodek pripravil vodja razstavnega centra renesančnega gradu Schallaburg Peter Fritz, njemu ob strani pa bosta stala Wilhelm Wadl iz koroškega deželnega arhiva in profesor Helmut Konrad z graške univerze.

Narodnostni kongres biro Arquint Romedi 2015 Kaiser Peter Kuchling Hren Karpf

orf

Peter Kaiser

Manjšini obljublja „tehtno besedo“

Nadalje bosta v ekipi kuratorjev za deželno razstavo o plebiscitu dva znanstvena strokovnjaka s celovške univerze, imena katerih pa pristojni referent Christian Benger (ÖVP) še ni razkril. Deželni glavar Kaiser pa je v sredo zatrdil, da bo slovenska narodna skupnost pri obeležitvi jubileja vsekakor dobila tehtno besedo tudi v pripravah.

Kmečki praznik SJK KIS Sele Nanti Olip ISSK

orf

Nanti Olip

„Popravni izpiti“ pri memorandumu

Vprašanje glasbene šole in tudi ostalih vprašanj, ki so zapisani v memorandumu, je na seji naglasil poslujoči podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Nanti Olip.

Ob peti obletnici podpisa dokumenta je zahteval evalvacijo, kaj vse je že izpolnjeno in kaj ne. O morebitnih potrebnih popravnih izpitih pa naj bi se posvetovali prav v Forumu za dialog, je dejal Olip.

Glej vest z dne 29.06.2016