Primer uspešnega sodelovanja

Pomembne mejnike v lanskem letu, predvsem pa vizijo Biotehniškega centra Naklo, je predstavil direktor Marijan Pogačnik. Ob dejstvu, da že dolgo sodeluje s Koroško, je BC Naklo primer uspešnega sodelovanja med izobraževalnimi institucijami Slovenije in Koroške.

EKO šola, UNESCO šola, Zdrava šola...

Srednja šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center so ključne izobraževalne enote delovanja Biotehniškega centra Naklo. Kakor je pri pogovoru za medije poudaril direktor BC Naklo in ravnatelj Višje strokovne šole Marijan Pogačnik, dobro organizacijsko, povezovalno in razvojno funkcijo zagotavljajo skupne razvojne službe, v katere so vključene knjižnica, založba in promocija. S pogledom v prihodnost je dejal, da bodo za dobro vodenje tudi v prihodnje vzdrževali ISO certifikat, za družbeno odgovornost pa družini prijazno podjetje. EKO šola, UNESCO šola ali Zdrava šola so že pridobljeni nazivi. S temi bodo povezali pripravo osnovnih dokumentov na področju varovanja okolja.

Ob dejstvu, da BC Naklo že dolgo obdobje sodeluje s Koroško, je s tega vidika vredno omeniti podatek, da je bil 17. aprila 2009 na delovnem srečanju sprejet dogovor o bodočem sodelovanju med Kmečko izobraževalno skupnostjo in BC Naklo. To je bilo na kmetiji Baumgartner, po domače Ibounig na Bistrici pri Šentjakobu v Rožu, en sad pa urejen obisk praktikantov BC Naklo iz Slovenije na južnokoroških kmetijah. Stiki na ravni osebnih poznanstev pa so obstajali že prej.

Biotehniški center Naklo BC KIS kmetje Marijan Pogačnik

orf

Marijan Pogačnik

„V prihodnje želimo še več“

Jasna želja, o kateri je govoril direktor Biotehniškega centra Naklo in ravnatelj Višje strokovne šole Marijan Pogačnik, je, da bi to sodelovanje resnično postalo dvosmerno.

Tudi koroški deželni glavar si je ustvaril sliko

Pogačnik je nanizal temelje za skupno izobraževanje v gimnazijskih programih, omenil pa ZG/ZRG za Slovence v Celovcu in Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu. Ker pa je bila tiskovna konferenca namenjena tudi mejnikom v lanskem letu, je s stališča Koroške vreden omembe dogodek 20. julija 2015. Ta dan je bil koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) gost ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Dejana Židana.

BC Naklo

mkgp.gov.si

Po dvostranskih pogovorih na Brdu pri Kranju sta v nadaljevanju obiskala BC Naklo. Tam sta se seznanila s praktičnimi primeri dela dijakov in študentov ter odličnim čezmejnim sodelovanjem. S pogledom na to srečanje je Marijan Pogačnik dogodek ocenil kot spodbudo v prizadevanjih za povezovanje v prostoru.

Pogačnik: „Bil je presenečen, da so inštitucije tako urejene“

Dogovor o partnerstvu kmetijskih šol

„Na skupnih poteh“ se glasi dogovor o partnerstvu šol med Slovenijo in Avstrijo. Za naslednja tri leta ga je 16. maja 2014 podpisala Andreja Ahčin, ravnateljica Srednje šole BC Naklo z ravnaleljicama kmetijskih strokovnih šol Drauhofen in Ehrental. V nekaj več kot tednu dni, 31. januarja 2016, se bodo nositeljice dogovora srečale ob Belem jezeru (Weissensee), dosedanje izkušnje s projektom bodo tema posebnega pogovora z ravnateljico Andrejo Ahčin.

Po zaključku tiskovne konference in še pred srečanjem s poslovnimi partnerji so v preddverju šolskega poslopja odkrili notranjo zeleno steno, rezultat projekta Vertical Plant Life, katerega vodi Martina Kramarič. Nastal je v sodelovanju s partnerji iz Slovenije, Velike Britanije in Nizozemske.

Kramarič: „Projekt želi osveščati o pomenu zelenih površin“

Naklo Kaiser Židan

sta.si

Direktor BC Naklo Marijan Pogačnik je notranjo zeleno steno označil za dodatno pridobitev za udeležence izobraževalnih programov s področja hortikulture.