KIS predstavila koledar za leto 2016

Kmečko izobraževalna skupnost (KIS) je v nedeljo v bivši kmetijski šoli v Dobrli vasi predstavila kmečki koledar 2016. S koledarjem in predstavitvijo kmetij v njem KIS izraža priznanje ljudem, ki so javno redko deležni takšne pozornosti.

„K izvirom“ poslanstva kmetijskega gospodarstva se podaja Kmečka izobraževalna skupnost, odkar daje na svetlo svoj kmečki koledar. V tem pa prihaja na površje vsa pestrost kmetijskih družinskih obratov širom po deželi.

Kmečki koledar 2016

orf

„Predstavljeni imajo pozitiven odnos do kmetijstva“

S stališča predstavitve na fotografijah, ki so objavljene poleg besednega dela, je nemalokrat skrivnost v detajlih. To najbolje lahko potrdi Tomo Weiss, ki je četrto leto pri kmečkem koledarju sodeloval kot fotograf. Tudi njegov umetniški pristop je omenila koordinatorica projektov Olga Voglauer. Iz njenega zapisa preberemo: „Predstavljenim je skupno, da imajo zelo pozitiven odnos do kmetovanja in so zelo tesno povezani z domačo zemljo.“

Zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou, ki vodi tajništvo KIS, je bila dejavna predvsem v ozadju, do vključno predstavitve v Dobrli vasi.

Tanja Strniša

Tanja Strniša/fb

Tanja Strniša

„Krepimo narodno zavest“

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS si iskreno prizadevajo za čim boljše sodelovanje z vsemi kmečkimi zamejskimi organizacijami, tako v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

Po svojih močeh in v okviru pristojnosti spodbujajo delovanje teh, je poudarila državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Tanja Strniša. „S sodelovanjem, skupnim kulturnim in gospodarskim povezovanjem gradimo svojo narodno samozavest in jo krepimo“, je dejala. Kmečki koledar vidi kot eno od simbolnih potez povezovanja vseh Slovencev.

Ločene poti skupna prihodnost Tinje Schwarz Pirker Wrolich Krassnitzer Pandel zbornik mladina

orf

Milan Predan

„Sodelovanje je zelo dobro“

S koledarjem in predstavitvijo kmetij v njem KIS izraža priznanje ljudem, ki so javno redko deležni takšne pozornosti. Hkrati je to dobra oblika popularizacije poslanstva kmeta, je poudaril Milan Predan, generalni konzul RS v Celovcu.

Med sogovorniki, ki jih je povabila na oder koordinatorica projektov Olga Voglauer, sta bila direktor kmetijske zbornice Hanzi Mikl in zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Stefan Domej, ki sta z absolventi fakultet in univerz za agronomijo leta 1988 ustanovila Kmečko izobraževalno skupnost. Kmečki koledar je eden izmed neizbrisnih pečatov te organizacije.

Kmečki praznik SJK Stefan Domej

orf

Stefan Domej

„Pozitivna vizitka“

Vodja frakcije Domej govori o pozitivni vizitki kmetijskega gospodarstva na južnem Koroškem. Prepričan je, da ima medtem že kultni status in da je dokument časa in razvoja.

E5 energetski nagrada e5 Miha Zablatnik Bilčovs

orf

Miha Zablatnik

Za KIS je vsaka kmetija posebnost, je zapisal predsednik skupnosti Miha Zablatnik. Za vlogo organizacije, ki jo vodi pa, da z izobraževalnim delom pomaga kmetijam, da obdržijo svojo gospodarsko neodvisnost in uveljavljajo svoje predstave in živijo po lastni presoji.

Po predstavitvi je bilo družabno srečanje ob kmečkih dobrotah in vinu Ivana Vogriča. Kulturni spored je oblikovala tamburaška skupina Tamika iz Železne Kaple.

Povezava: Kmečki koledar 2016 (v formatu.pdf)