Prvo šolsko leto pod okriljem dežele

V Slovenski glasbeni šoli poučujejo na Koroškem v novem šolskem letu 360 učencev in učenk. Povpraševanja je znatno več. Pod okriljem dežele pa ni bilo mogoče dobiti več učnih enot. Ravnatelj Roman Verdel zato upa, da bo v prihodnjih letih mogoče število učnih enot povišati.

Roman Verdel glasbena ravnatelj šola GŠ

orf

Roman Verdel

Povpraševanja je znatno več

Novo šolsko leto se je začelo tudi za Slovensko glasbeno šolo. 16 učiteljev in učiteljic poučuje v 16 oddelkih 360 učencev in učenk. Po dolgi fazi pogajanj glasbena šola od tega šolskega leta naprej ne deluje več kot društvo, temveč pod okriljem dežele Koroške, kot 28. deželna glasbena šola. Vodja Slovenske glasbene šole Roman Verdel ugotavlja, da je delo steklo brezhibno, obžaluje pa, da zaradi novih okoliščin precejšnjega števila učencev in učenk niso mogli sprejeti.

Verdel: „200 učencev izven naše ustanove“

Glej vest z dne 03.09.2015