Izmenjava dijakov kot primer dobre prakse

Praktična izmenjava dijakov in študentov Biotehniškega centra Naklo na avstrijskih kmetijah ter izpeljava prakse študentov sta izbrana primera sodelovanja Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) in Biotehniškega centra Naklo. V ponedeljek sta Biotehniški center Naklo obiskala slovenski kmetijski minister Dejan Židan in deželni glavar Peter Kaiser.

Študentje na izmenjavi na Koroškem

Za Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečko izobraževalno skupnost ni nepomembno, da je deželna tiskovna služba v svoji napovedi obiska deželnega glavarja Petra Kaiserja pisala tudi o izmenjavi dijakov Biotehniškega centra Naklo na temelju dogovora s Kmečko izobraževalno skupnostjo. Trije primeri dobre prakse so bili v presoji v slovenski televizijski oddaji „Dober dan, Koroška“, minulo nedeljo. Prizorišča pa kmetijski obrati v Škocjanu, Slovenjem Plajberku in Podnu.

V zaledju turističnega bisera južne Koroške, Klopinjskega jezera, leži Toncarjeva kmetija. Tudi turizem je en steber družinskega obrata, temelj kmetijskega gospodarstva pa je pridelava mleka. Gospodar Miha Lipnik odločitev za praktično usposabljanje utemeljuje z lastnimi izkušnjami.

Lipnik: „Že peto leto imamo praktikante na kmetiji“

Izmenjava dijakov KIS

orf

Gašper Kršinar pri delu na Toncarjevi kmetiji

V sklopu dogovora o izmenjavi je prišel za en teden dijak Biotehniškega centra Naklo, Gašper Kršinar, ki se je vpisal v program Kmetijsko-podjetniškega tehnika.

Izmenjava dijakov KIS

orf

Matic Jakše

Pridobitev strokovnega naziva inženir hortikulture ima v mislih Matic Jakše, dijak Biotehniškega centra Naklo. Najprej je bival na Rupijevi kmetiji v Velinji vasi, medtem jo je zamenjal s kmetijo pri Najeku v Slovenjem Plajberku. Ta ima površine območja cone tri.

Mader-Tschertou KIS

tschertou/fb

Marinka Mader-Tschertou

„Upoštevamo želje študentov“

Zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou za Kmečko izobraževalno skupnost s kmetijami usklajuje izmenjava dijakov. Pri izboru primernih kmetij mora upoštevati različne vidike in želje.

Izmenjava dijakov KIS

orf

Ines Kemperle

„Opraviti moram 400 ur prakse“

V družinskem podjetju na Podnarjevi domačiji v Podnu je na izmenjavi Ines Kemperle, študentka prvega letnika višje šole, ki se želi uspodobiti za turizem in gostinjstvo.

Kmečki praznik tokrat v soboto

Prijateljevanje kmetic in kmetov, medtem iz petih sosednjih držav bo vnovič prišlo do izraza na „Kmečkem prazniku“ Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečke izobraževalne skupnosti. Tokrat v soboto, 25. julija, v Železni Kapli. Zvečer pa bo tam še „Poletna noč“.

Glej vest z dneva: Govorila sta o krepitvi sodelovanja
Glej tudi vest z dne 02.07.2015