Zgoščen program predavanj

V Ljubljani poteka med 6. in 17. julijem 51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture na temo Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Namenjen je tujim ali zamejskim slavistom, zlasti slovenistom - učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom in prevajalcem.

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev na filozofski fakulteti, ki jo od leta 1965 organizira oddelek za slovenistiko (do leta 2002 kot oddelek za slovanske jezike in književnosti) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

„Veliko je govora o državi in narodu“

Letošnjo temo Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi je določil predsednik seminarja Hotimir Tivadar. Strokovni sodelavec seminarja Damjan Huber pa med drugim ugotavlja, da so to temo izbrali zato, ker je v zadnjem času veliko govora o državi in narodu na sploh, pa tudi zato, ker dve tretjini udeležencev seminarja študirata slovenščino po tujih univerzah po svetu in o Sloveniji in slovenstvu sicer veliko izvedo, predavanj na to temo pa nimajo. Tako na seminarju pripravijo zgoščen program predavanj iz literature, jezika, kulture in zgodovine, govora pa bo tudi o tem, kako se država in narod kažeta skozi jezik.

Predstavljajo najnovejša dogjanja o jeziku

Tudi števili koroški Slovenci so tradicionalno bili, in so med gosti te izredno kakovostne in pestre prireditve na začetku poletnih počitnic. Namen prireditve je slušateljem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, vezana na krovno temo, ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje in literarno ter kulturnozgodovinsko vedenje.

Skupno se bosta letos seminarja udeležila 102 slušatelja iz 24 držav. Okoli 15 jih prihaja iz Italije in Avstrije, kjer imajo, tudi zaradi zamejstva, na tamkajšnjih univerzah več lektoratov slovenščine, okoli 15 jih, prav tako zaradi večjega števila lektoratov, prihaja iz Poljske, je še dejal Huber.

Seminar je tako v petdesetilh letih tisočim neslovnenskim državljanom predstavil Slovenijo, mnogim je bila to motivacija za nadaljnje delo s slovenščino. Letošnji udeleženci prihajajo iz 24 držav, izbrani pa so bili na različne načine, pojasnjuje Damjan Huber.