Nova ministrica za izobraževanje RS

Slovenski premier Miro Cerar je sporočil, da je za novo ministrico za izobraževanje predlagal poslanko SMC Klavdijo Markež. Kot ocenjuje premier, je Markeževa pri svojem dosedanjem delu pridobila bogate izkušnje na področju izobraževanja in na področju povezovanja izobraževalnega procesa s potrebami v gospodarstvu.

„Pripravljena prevzeti vodenje ministrstva“

Markeževa je v ponedeljek v izjavi novinarjem že povedala, da je vodenje ministrstva pripravljena prevzeti. „Glede na to, da sem dolga leta v izobraževanju, mi je to izziv in priložnost,“ je dejala. Kandidatka za novo ministrico, ki je bila v DZ izvoljena na lanskih predčasnih volitvah, se v DZ ukvarja prav s področjem izobraževanja in javne uprave. Je članica komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Ob tem je tudi članica delegacije DZ v Parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter številnih skupin prijateljstva.

Leta 1976 rojena Klavdija Markež je zaključila študij ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pozneje je dokončala podiplomski magistrski program na Fakulteti za državne in evropske študije Brdo in si pridobila znanstveni magisterij s področja državnih in evropskih ved. Pridobljeno znanje je nadgradila s pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom na področju vzgoje in izobraževanja.

Poklicno pot začela na Ptuju

Njena poklicna pot se je začela leta 1994 v javnem zavodu za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Ptuj, kjer je opravljala dela strokovne sodelavke, organizatorke izobraževanja in predavateljice v srednješolskih izobraževalnih programih pri predmetih ekonomija, trženje, poslovno komuniciranje in gospodarsko poslovanje.

Delo predavateljice je opravljala tudi v višješolskih izobraževalnih programih pri predmetih poslovno komuniciranje, človeški viri in ravnanje z njimi. Za področje človeških virov in ravnanja z njimi je bila tudi tutorka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Največ strokovnih izkušenj s področja kriznega menedžmenta, organizacije dela, vodenja, poslovnih financ in črpanja EU sredstev si je pridobila kot direktorica pri vodenju javnega zavoda v letih 2004-2014.

Klavdija Markež ministrica za izobraževanje RS

sta

Ob tem je bila v letih 2008-2012 izvoljena za predsednico Zveze ljudskih univerz Slovenije, v okviru česar je bila njena najpomembnejša naloga strokovno zastopanje zveze in povezovanje organizacij na nacionalni ravni. Zavzemala se je za odpravo birokratskih ovir pri črpanju EU sredstev, financiranje področja izobraževanja odraslih ter sistemsko umestitev področja izobraževanja odraslih.

Odločila se je za prehod v gospodarstvo

V letu 2014 se je po več kot 19 letih dela v javnem sektorju odločila za prehod v gospodarstvo, kjer se je v dobrega pol leta preizkusila kot vodja izobraževanj in projektov, s ciljem vzpostavitve vezi med gospodarstvom in šolskim sistemom, njegove posodobitve ter prilagoditve potrebam gospodarstva po vzoru uspešnih držav EU. Ob tem se je zavzemala za pilotno izvedbo vajeništva in drugih pomembnih razvojnih aktivnosti, ki bi na dolgi rok pripomogle k zapolnitvi vrzeli med gospodarstvom in šolskim sistemom v Sloveniji.

Cerar je sicer novo ministrico za izobraževanje, znanost in šport iskal po tistem, ko mu je zaradi razkritih honorarnih zaslužkov nekdanja ministrica Stanka Setnikar Cankar ponudila odstop. Državni zbor se je z njenim odstopom seznanil v petek. S tem ji je po nekaj manj kot pol leta tudi uradno prenehala ministrska funkcija, do imenovanja novega ministra oz. ministrice pa izobraževalni resor začasno vodi Cerar.