Dve razpravi o aktualnosti ADP

Maja letos bo minilo 60 let od podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP). Pomen ADP v avstrijsko-slovenskih odnosih z vidika strokovnjakov, ter pomen in aktualnost ADP za koroške in štajerske Slovence in gradiščanske Hrvate bo tema dveh omizij v četrtek v Katoliškem domu prosvete Tinjah.

ADP državna pogodba

apa/manfried_rauchensteiner

Z vidika stroke po eni strani, s stališča političnih predstavnikov in organizacij narodnostnih skupnosti bo Avstrijska državna pogodba (ADP) pod drobnogledom pri dveh omizjih v četrtek, 5. marca v Katoliškem domu prosvete Tinjah. Povod za pretres je bližajoča se 60. obletnica podpisa. Okrogli mizi je zasnoval Martin Pandel, izobraževalni referent v Katoliškem domu prosvete v Tinjah.

Vprašanje notifikacije

Primerno vidikom, ki bodo v presoji, se bodo mnenja kreslala ob dveh ločenih okroglih mizah. Najpozneje ob meddržavnih srečanjih postane jasno, zakaj bi morala Republika Slovenija uradno notificirati Pogodbo o Avstriji in urediti pravno nasledstvo Jugoslavije kot podpisnice ADP. V tem je ena ključnih težav, nazadnje zato, ker nekateri menijo, da bi se poslabšali avstrijsko-slovenski odnosi. Gre torej tudi za vprašanje, kako aktualna je Avstrijska državna pogodba danes, poudarja izobraževalni referent Martin Pandel, ter, kako s pomočjo ADP izboljšati položaj narodnih skupnosti; kakor tudi za vprašanje, ali naj Slovenija uveljavi pravno nasledstvo po nekdanji SFRJ pri Avstrijski državni pogodbi.

Pandel: „Strokovna poglobitev, vidiki, argumenti“

Prireditev „ADP - ne več ali vedno bolj aktualna?“

Okrogli mizi v Domu prosvete v Tinjah ob 60. obletnici podpisa ADP;
četrtek, 5. marec 2015

17:30-19:00 "Avstrijska državna pogodba in avstrijsko-slovenski odnosi z vidika strokovnjakov in pravnikov“
sodelujejo: Angelika Mlinar, Mirjam Škrk, Jernej Letnar Černič, Rudi Vouk, Teodor Domej in Dejan Valentinčič.

19:15-21:30 "Pomen in aktualnost Avstrijske državne pogodbe za koroške in štajerske Slovence ter gradiščanske Hrvate z vidika političnih predstavnikov in manjšinskih organizacij“
sodelujejo: Nanti Olip, Filip Ogris-Martič, Zalka Kuchling, Susanne Weitlaner, Stanko Horvath in Gabriel Hribar.

- Glej vest z dne 21.05.2014
- Glej vest z dne 06.09.2012