„Delovno poročilo“ svobodne scene

Interesna skupnost kulturnih iniciativ Kärnten-Koroška (IG KIKK) je pripravila poročilo o delovanju svobodne scene za kulturni oddelek dežele in eden izmed izsledkov je, da 40 odstotkov vseh ustvarjalcev vidi svoje delo tudi v kontekstu slovenske narodne skupnosti.

Izrazito neenakomerno pospeševanje

IG KIKK je v četrtek opoldne v „raju“ v Celovcu predstavila pregled položaja avtonomnih kulturnih iniciativ na Koroškem. Prireditve avtonomnih društev, torej takih, ki niso del deželnih ali državnih institucij in ustvarjajo izvirno, torej tudi niso del folklore, je obiskalo lani nad 226.000 ljudi. V primerjavi s celovškim mestnim gledališčem, ki ga je obiskalo 108.000 ljudi, to pomeni, da podpora dežele preračunano na glave pomeni 1,59 evra na obiskovalca prireditev svobodne scene in 93,74 evra na obiskovalca mestnega gledališča.

Emil Krištof UNIKUM

orf

Prireditev je okrog 3.700 na leto in najbolj živahen je kulturni utrip na južnem Koroškem. Emil Krištof, poslovodja Unikuma, ki je - izmenično z drugo poslovodjo Gerhardom Pilgramom - bil odbornik interesne skupnosti avtonomnih kulturnih iniciativ IG KIKK, poudarja, da daje poseben pečat ustvarjanju slovenska narodna skupnost.

„Nekdanji deželni svetnik Waldner sprejel pobudo za anketo“

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Deželni svetnik za kulturo Christian Benger (ÖVP) je že v sredo popoldne - torej še pred za četrtek napovedano predstavitvijo, katere se ni udeležil – v tiskovnem sporočilu izpostavil nekatere izsledke. Zdaj si Benger želi od interesnga zastopstva ključ, po katerem naj bi razdelil podpore, obljublja pa dolgoročne zagotovitve in transparenco.

Vest v nemškem jeziku v kaernten.ORF.at