Sprejemanje in širjenje slovenske literature

Na Univerzi v Ljubljani poteka do sobote 33. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij „Obdobja“. Tema letos je recepcija slov enske književnosti. Predsednica simpozija Alenka Žbogar je dejala, da želi tridnevno znanstveno srečanje „osvetliti sprejemanje, širjenje in delovanje slovenske književnosti“ v Sloveniji in izven nje.

Udeležba tudi iz Avstrije

Kot je Žbogarjeva dodala, so letos zelo ponosni na pestro mednarodno udeležbo. Letošnji udeleženci, ki jih je skupaj nad 70, prihajajo iz 16 držav, tudi iz Avstrije. Simpozij organizira Center za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik pri oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Povezava: Simpozij Obdobja