„Urediti sopodpisništvo“

Ob nedavni 59. obletnici podpisa Avstrijske državne pogodbe je „Zavezništvo za notifikacijo ADP“ v imenu 70 civilno-družbenih združenj v Republiki Sloveniji ponovno pozvalo odgovorne slovenske politike, naj mednarodnopravno uredijo slovensko nasledstvo kot sopodpisništva te pogodbe.

„Dvojezični napisi za 205 krajev“

Avstrijska državna pogodba med drugim zagotavlja pravice koroškim in štajerskim Slovencem ter gradiščanskim Hrvatom. „Ali bomo vsaj do 60-letnice podpisa v letu 2015 dočakali, da se nasledstvo sopodpisništva ADP uredi in da na primer dvojezične krajevne napise v izboljšanem družbenem ozračju na Koroškem dobi vseh 205 krajev, za katere jih je predvidel že avstrijski zakon iz leta 1972?“, se še sprašujejo v „zavezništvu“.