Podpora programa Life+ tudi za čezmejni projekt

Trije slovenski projekti bodo prejeli sredstva za sofinanciranje v višini okoli 7,9 milijona evrov iz evropskega okoljskega finančnega programa Life+. Gre za projekte Life Dinalp Bear, Life Kočevsko in LIFEGENMON.

Ugotavljanje in ohranitev populacije rjavega medveda

Projekt Life Dinalp Bear je prijavil Zavod za gozdove Slovenije s partnerji s Hrvaške, iz Italije in Avstrije, pri tem pa gre za projekt ugotavljanja in ohranitve populacije rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah. Projekt je vreden 5,9 milijona evrov, od tega bodo iz programa Life+ prejeli 4,2 milijona evrov, sredstva pa bo prispevalo tudi kmetijsko ministrstvo, in sicer nekaj več kot milijon evrov.

Projekt ohranjanja območij Nature 2000

Drugi slovenski projekt, ki bo prejeli sredstva programa, je projekt ohranjanja območij Nature 2000 na Kočevskem z imenom Life Kočevsko, ki ga je prijavila kočevska občina s partnerji. Projekt je vreden 2,3 milijona evrov, od tega bo 1,1 milijona evrov sredstev iz programa Life+ ter 681.000 evrov sredstev ministrstva.

Sredstva programa v višini 2,7 milijona evrov bo prejel še projekt Life for European Forest Genetic Monitoring System - LIFEGENMON, ki ga je prijavil Gozdarski inštitut Slovenije s partnerji iz Slovenije, Grčije in Nemčije. Projekt je vreden 5,5 milijona evrov, ministrstvo za kmetijstvo pa bo prispevalo nekaj več kot 731.000 evrov.

Life+ finančni instrument EU, namenjen izključno okolju

Evropska komisija bo pogodbe z izbranimi izvajalci projektov podpisala junija, izvajati pa jih bodo lahko začeli mesec kasneje. Nov razpis za sofinanciranje iz evropskega okoljskega finančnega programa Life+ bo predvidoma objavljen v prvi polovici junija. Sredstva programa lahko črpajo vse javne in zasebne pravne osebe. Evropska komisija lahko sofinancira projekte do 50 odstotkov njihove vrednosti, v posebnih primerih do 75 odstotkov, ostalo pa zagotovi prijavitelj s partnerji.