Konjereja kot izobraževalni program

Na spletni strani Kmetijska strokovna šola Stiegerhof svojim učencem napoveduje „Pot v bodočnost“ - tudi v slovenskem in italijanskem jeziku. V utemeljitvi, zakaj je obisk te izobraževalne ustanove priporočljiv, pa pojasnjuje, da so za vodenje kmetije danes potrebne poslovne sposobnosti.

Šola vodi na področju pridelave mleka

Gospodarjenje v gozdu je eno težišče v kmetijstvu, zavedajoč se, da redno gospodarjenje zagotavlja kmetijam dober dohodek. Sicer pa je Kmetijska strokovna šola Stiegerhof znana kot šola za predelavo mleka, tako kravjega, kakor tudi ovčjega in kozjega.

Konjerejo ponujajo kot izobraževalni program

Značilnost srednjega poklicnega šolskega centra kmetijske izobrazbe v Vodiči vasi je, da kot edina šola na Koroškem ponuja konjerejo kot izobraževalni program. Tudi dijaki brez kmetijskega ozadja lahko v tej izobrazbi pridobijo osnovo za poklicno bodočnost.

Tudi Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) je v preteklosti že sooblikovala tečaje na sodobno urejenem molzišču z visoko stopnjo avtomatizacije. Učenci drugega in tretjega letnika pa so že pravi mojstri za razne načine izdelovanja sira. Učitelj Robert Wutte budno spremlja vsak korak.

Johann Strauss Stiegerhof šola konji

orf

Johann Strauss

„Pomembno je vedeti o varstvu živali“

Varstvo živali s preprečevanjem nezgod je pomembno načelo. Znanje o zdravju živali, krmljenju, plodnosti in selekciji se posreduje v praktično naravnanem pouku.

Preden se dijaki lotijo čiščenja parkljev pri živini, preizkusijo različne tehnike na modelih. Nege parkljev in kopit ob modelih je pomembna, pojasnjuje Johann Strauss, učitelj strokovnih predmetov.

AntonFreithofnig Stiegerhof šola konji

orf

Anton Freithofnig

„Učenci opravijo številne dodatne izpite“

Poleg kmetijstva z gozdarstvom, prirejo in predelavo mleka, ter rejo drobnice je konjereja drugo izobraževalno težišče. Kmetijska strokovna šola Stiegerhof kot edina na Koroškem ponuja konjerejo kot izobraževalni program. Na področju konjereje učenci poleg izobraževalnega programa konjereje opravijo številne dodatne izpite in pridobijo licence pred zunanjimi izpraševalci, tako Anton Freithofnig, namestnik ravnatelja Kmetijske strokovne šole Stiegerhof.

Johannes Leitner Stiegerhof šola konji

orf

Johannes Leitner

„Povezuje kmetijstvo s turizmom“

Bila je najimenitnejša kočija na desetem Mednarodnem srečanju Avstrija-Slovenija-Italija pod geslom „Konji brez meja“. Šest konj je vleklo kočijo Kmetijske strokovne šole v Vodiči vasi. Ravnatelj je sodeloval z učenci, letnika, da bi spoznali pomen konjereje kot panoge, ki povezuje kmetijstvo s turizmom. Ravnatelj Kmetijske strokovne šole Stiegerhof Johannes Leitner razlaga izobraževalni program konjereje v luči vse večjega pomena konj v prostočasni dejavnosti in turizmu.

Adriana Faa Stiegerhof šola konji

orf

Adriana Faa

„Zanimiva in edinstvena ponudba“

Izobraževanje v alpsko- jadranskem duhu se napaja iz želje, da bi se v prihodnje izobraževalo še več mladih iz sosednjih držav, med drugim ugotavlja Adriana Faa, ki prihaja iz Republike Hrvaške. Ob tem pa tudi poudarja, da je takšna ponudba zanimiva in edinstvena.

Waltraud Kogler Stiegerhof šola konji

orf

Waltraud Kogler

„Prodajo delimo na tri kategorije“

Vsestransko in pestro je izobraževanje prihodnih kmetic in kmetov. Pri praktičnem pouku v tretjem letniku spoznavajo osnove neposredne prodaje na domu in trženja. Prašiče, ki jih redijo, zakoljejo in prodajo v lastni trgovini. Waltraud Kogler je učiteljica strokovnih predmetov.

Vsak je na svojem mestu, vsi pa so ponosni na odličja in priznanja, ki si jih je zagotovila Kmetijska strokovna šola Stiegerhof za kakovostne izdelke in druge uspehe.

Prispevek o šoli tudi v „Dober dan, Koroška“

„Kmetijska strokovna šola Stiegerhof – Tvoja pot v bodočnost“, tako se na svojem spletu predstavlja center kmetijske izobrazbe v Vodiči vasi. Pri Kmečki izobraževalni skupnosti so jo vključili v Kmečki koledar za december 2013. Obširen prispevek pa si boste lahko ogledali tudi v nedeljski televizijski oddaji „Dober dan, Koroška“.