Prispevek KIS ni bil kamen spotike

Še zadnjič letos so se zbrali stanovski zastopniki kmetic in kmetov na seji Zbora svetnikov v Hrastovici. Po kresanju mnenj so naposled soglasno sprejeli predlog proračuna za leto 2014. Dohodki in izdatki znašajo nekaj več kot 10 milijonov evrov. Finančni prispevek zbornice Kmečki izobraževalni skupnosti ni bil kamen spotike.

Stefan Domej SJK

orf

Stefan Domej

„Soglasni sklep je bil pomemben“

V razpravo o proračunu in naposled o agrarno-političnem poročilu predsednika Johanna Mößlerja so se vključili tudi zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou, zbornični svetnik, župan Franc Jožef Smrtnik in zbornični svetnik Štefan Domej. Vodja frakcije Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Stefan Domej poudarja, zakaj je pomebno, da je bil predlogu proračuna za 2014 sprejet soglasno. Kakor tudi, da bodo iskali izhod za postavko integriranega upravnega in kontrolnega sistema. Pravtako je razložil, da finančni prispevek Kmetijske zbornice Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) ni bil kamen spotike.