25-letnica kmečkega izobraževanja

„Naučili smo se veseliti ob uspehih malih korakov“, pred skorajšnjo 25. obletnico ustanovitve Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) ugotavlja Olga Voglauer. Pouk slovenščine v vsaj eni kmetijski šoli, slovenski tečaji LFI na podeželju poleg jezikovnih tečajev in izobraževalna ponudba v Sloveniji ostajajo v svežnju želja ob jubileju.

Ob 20-letnici Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) pred petimi leti je predsednik Miha Zablatnik med drugim opozoril na naslednje: predsednik Zveze slovenskih zadrug, ravnatelj in kmet inž. Fridl Kapun je odprl izobraževanju vrata na široko.

Marinka Mader-Tschertou, zbornična svétnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, je medtem tretja v krogu stanovskega zastopstva poleg župana Franca Jožefa Smrtnika in vodje frakcije Štefana Domeja. Medtem je Marinka Mader-Tschertou prevzela vodstvo pisarne Kmečke izobraževalne skupnosti v Tinjah.

Ustanovitev 30. novembra 1988

Medtem mineva 25 let, ko sta zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Štefan Domej in absolvent univerze za agronomijo Hanzi Mikl, medtem direktor Kmetijske zbornice Koroške, z izbranim krogom zavzetih kmetic in kmetov 30. novembra 1988 ustanovila Kmečko izobraževalno skupnost.

Poleg spremembe z vidika sogovornice za kmetice in kmete pa koordinatorica projektov Olga Voglauer pred skorajšnjo obletnico razmišlja tudi o zajetnem svežnju tem, ki še čakajo na uresničitev - ob vseh pozitivnih premikih in vedrem pogledu v prihodnost.

Voglauer: „Iz optimizma črpamo moč“