Eksodus duhovne elite po plebiscitu

Opredelitev pojma „Koroški Slovenci, poplebiscitni begunci“ je pomembna: ljude so leta 1920 zapustili Koroško zaradi odkritega, protislovenskega pritiska, ne pa zaradi boljših zaposlitvenih možnosti in življenjskih razmer. Tudi o tem bo predaval v prostorih Zveze Bank v Celovcu jutri, v petek, Danijel Grafenauer.

Poznati preteklost, da bomo kos prihodnosti

Desetletja se okrog avstrijskega nacionalnega praznika na različnih prizoriščih na Koroškem vstijo prireditve pod geslom „Dober večer, sosed - Guten Abend, Nachbar“. Na eni od teh, 25. oktobra 2009 je slavnostni govornik, vodilni glas napovedovalk in napovedovalcev Avstrijske radiotelevizije ORF Eugen Freund med drugim poudaril: Le kdor pozna svojo preteklost, bo kos tudi svoji prihodnosti. Govor pa je sklenil s povabilom, da je treba razširiti obzorje, pogledati čez rob lastnega krožnika.

Predavanje v petek v Celovcu

V prenesenem pomenu bodo to naredili na večer pred avstrijskim nacionalnim praznikom člani „Kluba 99“, skupine zainteresirane za narodnostna in družbena vprašanja. Tokratni gost-predavatelj bo znanstveni sodelavec in raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani Danijel Grafenauer. V veliki sejni sobi v drugem nadstropju Zveze Bank v Celovcu bo jutri, v petek, ob 17. uri vzel pod drobnogled temo „Koroški Slovenci, poplebiscitni begunci“.

Pomen pojmov

Ko je bil v dneh okrog obletnice plebiscita gost v radijski oddaji „Zajtrk s profilom“, je Danijel Grafenauer med drugim pojasnil, kateri od izrazov „emigrant - izseljenec – begunec“ dejansko ustreza. Opredelitev pojma da je pomembna. Ljudje so leta 1920 zapustili Koroško zaradi odkritega, protislovenskega pritiska, ne pa zaradi boljših zaposlitvenih možnosti in življenjskih razmer.

Grafenauer: „Za asimilacijo potrebna odstranitev intelektualcev“

Disertacija o Juliju Felaherju

Grafenauer je tudi tajnik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in podpredsednik Kluba koroških Slovencev Maribor. Njegova doktorska disertacija z naslovom „Življenje in delo Julija Felaherja in koroški Slovenci“ bo izšla tudi v knjižni obliki.