Kontakt Slováci

Viedenské programy národnostných menšín

Adresa redakcie | 1040 Wien Argentinierstraße 30a
Tel: +43 1 501 01/18 145
Fax: +43 1 501 01/18 979

Viedenské programy národnostných menšín v slovenčine pre Rádio Burgenland, internetové rádio „oe1campus“ a televízny magazín „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ na ORF2 sú produkované vo Viedenskom rozhlase.

Programy národnostných menšín v televízii a rádiu.
Redakcia | Serdar Erdost

Slováci

Pre otázky, priania a pripomienky k spomenutým reláciám sú k dispozícii ich redaktori a redaktorky.

Rádio Dia:Tón & Rádio Špongia | Yvonne Strujić
České Ozvěny | Slovenské Ozveny | Yvonne Strujić

Naživo na internete