Slovenský projekt „Omama“ vyhral cenu SozialMarie vo Viedni

„Pomôžte tam, kde mama nestačí,“ tak znie sociálne teplo projektu „Omama“. Už po 15.krát bolo 1. mája v ORF RadioKulturhaus ocenených 15 sociálnych inovácií cenou SozialMarie. Po prvýkrát vyhral tohto roku 15.000 eurami dotovanú prvú cenu slovenský projekt.

On demand | Rádio Dia:ton | 13.5.2019

Rádio Dia:ton | 13.5.2019 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland | livestream

Niektoré z pracovníčiek víťazného projektu OMAMA občianskeho združenia „Cesta von“ opustili ich zväčša izolované sídlisko na Slovensku po prvýkrát. Oľga Shaw, programová manažérka a spoluzakladateľka iniciatívy „Cesta von“, rozpráva o dojatí a zimomriavkach, keď spomína na odovzdávanie cien vo Viedni.

Projekt "Omama" | SozialMarie Gewinnerprojekt 2019

Cesta von

„Mnoho programov sa venuje problémom s nezamestnanosťou a bývaním, ale život v chudobe začína väčšinou už v detstve. Aj štúdie z Harvardu dokazujú, že chudoba spôsobuje toxický stres, ktorý má negatívny vplyv na vývoj ľudského mozgu. To, čo sa dokáže v prvých rokoch života v mozgu vyvinúť, je tým prerušené. A tak sme si povedali, že je neskoro začínať v školskom veku, musí sa to stať skôr, keď sa dá vývoj mozgu ešte najviac ovplyvniť, teda v prvých 3 rokoch života,“ hovorí Oľga Shaw o dôvodoch, ktoré viedli k založeniu projektu „Omama“.

Projekt "Omama" | SozialMarie Gewinnerprojekt 2019

Cesta von

Oľga Shaw

„Zamestnávame v projekte rómske ženy, ktoré pochádzajú z okrajových komunít, väčšinou mamy alebo staré mamy, ktoré sú v ich komunitách uznávané a rešpektované. Záleží im na tom, aby sa angažovali aj za iné deti a rodiny a tým im pomohli vymaniť sa z beznádejného kruhu. Sú to ženy, ktoré jednoducho chcú pracovať. Vyškolili sme ich v oblasti stimulácie detí v ranom veku,“ dopĺňa zakladateľka Shaw.

Vyškolené „Omamy“ sprevádzajú rodiny, hlavne matky s deťmi do troch rokov, v dohodnutých hodinách doma, kde ich podporujú v stimulácii kognitívnych schopností ich detí. Či už sa jedná o cvičenie hrubej alebo jemnej motoriky detí, o predčítavanie, spoznávanie, pomenovávanie, cítenie, hmat alebo o uvedomenie si významu spoločného hrania sa, „Omama“ je oporou v často tak neuveriteľne ťažkom každodennom živote týchto matiek.

Projekt "Omama" | SozialMarie Gewinnerprojekt 2019

Cesta von

Medzinárodné ocenenie SozialMarie je medzičasom veľmi dobre známe nielen v Rakúsku, Maďarsku a v Česku, ale aj na Slovensku, Slovinsku, v Nemecku, Poľsku a Chorvátsku. Ocenenie udeľuje súkromná nadácia Unruhe Privatstiftung, založená v roku 2000 Wandou Moser-Heindlovou a Friedrichom Moserom. Cenu SozialMarie môžu získať sociálne inovácie, ktoré sa pokúšajú o nové riešenia sociálnych problémov, dokážu dosiahnúť patričnú cieľovú skupinu a efektívne uplatniť ich návrhy. A presne toto dokáže metóda ranej podpory detí projektu „Omama“, teší sa v Rakúsku žijúca Slovenka a programová manažérka Oľga Shaw: „‚Omama‘ má byť dôverná osoba, ktorá, tak ako si človek omamu predstavuje, pomáha a podporuje radou i skutkom. Už rok po založení projektu vidíme, že prináša ovocie. Matky si uvedomili ich zodpovednosť za výuku detí, sú motivované a necítia sa samé,“ teší sa Shaw z úspešného nasadenia piatich „Omám“ v rôznych oblastich Slovenska.

Projekt "Omama" | SozialMarie Gewinnerprojekt 2019

Cesta von

Vďaka dotovanému oceneniu môže byť projekt, odštartovaný hlavne prostredníctvom fundraisingu, ďalej rozšírený. Aj slovenský prezident Andrej Kiska daroval nedávno peňažnú odmenu ním získaného európskeho ocenenia práve občianskej iniciatíve „Cesta von“.

Projekt "Omama" | SozialMarie Gewinnerprojekt 2019

Cesta von

Vypočujte si v rozhovore s manažérkou projektu „Cesta von“ Oľgou Shaw, aký významný je projekt „Omama“, poháňaný veľkým odhodlaním a ešte väčším srdcom.

Slowakisches Projekt „Omama“ gewinnt SozialMarie Preis in Wien

Links

Cesta von
SozialMarie