Pocta majstrovi Pavlovi z Levoče

Slovenský inštitút začal nový rok prezentáciou vzácneho pokladu slovenskej umeleckej histórie. Majster Pavol z Levoče, záhadný umelec, drevorezbársky majster a sochár, o ktorom vieme iba veľmi málo, vytvoril v priebehu 15. a 16. storočia na území dnešného Slovenska jedno z najvýznamnejších neskorogotických umeleckých diel: slávny oltár Majstra Pavla v Bazilike svätého Jakuba v Levoči.

On demand | Rádio Dia:tón | 28.1.2019

Ausstellung "Majster Pavol z Levoce" | Slowakisches Institut Wien

Slowakisches Institut Wien

Rádio Dia:ton | 28.1.2018 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland | livestream

Dielo Majstra Pavla z Levoče, ako ho nazývajú, pretože jeho celé meno nie je dodnes známe, je vyše 18 metrov vysoké a tým je najvyšším gotickým oltárom sveta. Toto dielo zapôsobilo nielen na mnohých obdivovateľov umenia, ale aj na malého chlapca z Levoče. Tento je dnes jedným z najznámejších fotografov Slovenska a žije vo Francúzsku. Peter Župník. Keď sa dozvedel o plánovanom reštaurovaní oltára medzi 2010 a 2015, dlho neváhal, zbalil si kufor a vrátil sa do rodného mesta. S objektívom sprevádzal túto jedinečnú možnosť zachytiť postavy oltára v ich plnej kráse. Výsledkom sú dych vyrážajúce detaily oltára v obrazoch z úplne nových perspektív.

Ausstellung "Majster Pavol z Levoce" | Slowakisches Institut Wien

Slowakisches Institut Wien

Fotograf Peter Župník

A presne tieto je možné obdivovať v rámci výstavy „Pocta majstrovi. Posledná večera. Majster Pavol z Levoče“ ešte do 15. februára 2019 v priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni. V aktuálnej relácii Rádia Dia:tón porozpráva fotograf Peter Župník o svojom exkluzívnom pohľade na plastiky, ktoré dodnes, aj po 500 rokoch, dokážu na pozorovateľa silne zapôsobiť. Výstava sa zameriava na vskutku detailné znázornenia apoštolov pri poslednej večeri, ktorých tváre zostávajú v normálnom prípade očiam pozorovateľa utajené.

Ausstellung "Majster Pavol z Levoce" | Slowakisches Institut Wien

Slowakisches Institut Wien

Fotograf Peter Župník a kurátorka Bohunka Koklesová

Vyočújte si reláciu o výstave „Posledná večera. Majster Pavol z Levoče. Fotografie Petra Župníka“ Výstava potrvá do 15.2.2019. Miesto: Slovenský inštitút Wipplingerstr. 24-26, 1010 Viedeň

Kurátorka výstavy „Pocta majstrovi. Posledná večera. Majster Pavol z Levoče“ Bohunka Koklesová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vysvetľuje podivuhodnú záhadu o umelcovi Pavlovi z Levoče a jeho dielach.

Ausstellung "Majster Pavol z Levoce" | Slowakisches Institut Wien

Slowakisches Institut Wien

Podujatie „Pocta majstrovi“ bola aj príjemnou premiérou pre nového riaditeľa Slovenského inštitútu vo Viedni, Igora Skočeka, ktorý mal tú česť, túto výstavu otvoriť

Links

Slovenský inštitút Viedeň
Peter Župník
Bohunka Koklesová | VŠVU