„Príbeh jednej fotografie“ | Fotografie Bielika po prvýkrát vo Viedni

Aj v magazíne Dia:tón zakončíme spomienkový rok „50 rokov Pražskej jari a jej utlačenie“ výstavou „Príbeh jednej fotografie“ v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Emočne nabité zábery Ladislava Bielika zachytili atmosféru bratislavských ulíc počas augusta roku 1968. Vystavené boli, vôbec po prvýkrát v Rakúsku, do konca novembra v priestoroch Slovenského inštitútu.

Ladislav Bieliks Fotografien aus 1968 erstmals ausgestellt in Wien

Ladislav Bielik

21. augusta 1968 sa postavil pred hlaveň tanku okupantov na Šafárikovom námestí v Bratislave, robotník Emil Gallo. Slovenský fotoreportér Ladislav Bielik vtedy stlačil spúšť. A tak vznikla ikonická fotografia, ktorá je dodnes najvýraznejším symbolom odporu proti invázii vojsk krajín Varšavskej zmluvy, ktoré násilne potlačili Pražskú jar.

Ladislav Bieliks Fotografien aus 1968 erstmals ausgestellt in Wien

Ladislav Bielik

„Socializmus s ľudskou tvárou“ sa volalo nádej nesúce hnutie československého vedenia komunistickej strany pod Alexandrom Dubčekom. V noci z 20. na 21. augusta v roku 1968 vpochodovali vojská štátov Varšavskej zmluvy do Československa a ukončili tým násilne veľký sen o spoločenskej zmene.

Riaditeľka inštitútu Alena Heribanová, ktorá zastáva túto funkciu už len niekoľko dní, rozpráva v relácíi o záberoch a ich dodnes pretrvávajúcom silnom pôsobení na pozorovateľa.

Ladislav Bieliks Fotografien aus 1968 erstmals ausgestellt in Wien

Ladislav Bielik

Z Heribanovej tváre pred Bielikovymi fotografiami, ktoré zachytili tanky a odpor spoločnosti, sála pýcha a zároveň pokora. Srdečne víta krátko pred vernisážou výstavy jej kolegyňu a dobrú priateľku Danu Hermanovú.

Ladislav Bieliks Fotografien aus 1968 erstmals ausgestellt in Wien

ORF | yvonne erdost

Alena Heribanová a Dana Hermanová

Televízný magaín „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ informuje 9.decembra 2018 | o 13:05 | ORF2 Viedeň o tomto krásnom poduatí

Obe televízne moderátorky zotrvali vo vrúcnom objatí, v myšlienkach na ťažké časy cenzúry, ktoré zároveň posilnili súdržnosť ľudí v Československu. Na to si spomína aj Dana Hermanová. Bola to ona, kto v noci 21. augusta zo štúdia Československej televízie oznámil, že krajina bola obsadená proti vôli československej vlády a vyzvala ľudí k pokojnému odporu. Následkami tejto výzvy bola zbraň v chrbte a okamžitá výpoveď. 30 rokov strávila televízna hlásateľka správ Dana Hermanová v tichom ústraní, spoločne s Alexandrom Dubčekom a jeho rodinou. Nádej na lepšiu politickú a ľudskú dobu jej umožnila stráviť tieto dlhé roky aj napriek všetkému poníženiu statočne.

Ladislav Bieliks Fotografien aus 1968 erstmals ausgestellt in Wien

ORF | yvonne erdost

Po Nežnej revolúcii bola Hermanová opäť prijatá do Československej televízie a po dlhé roky ešte moderovala, pracovala s radosťou na početných magazínoch a v televíznych správach.

Ladislav Bieliks Fotografien aus 1968 erstmals ausgestellt in Wien

ORF | yvonne erdost

Veľvyslanec Peter Mišík a Erhard Busek

Aj vtedajší vicestarosta Viedne Erhard Busek si na viedenskej výstave „Príbeh jednej fotografie“ s dokumentárnymi dielami Ladislava Bielika zaspomínal na rok 1968.

Link

Slovenský inštitút vo Viedni