O výučbe v jazykoch národnostných skupín

Zachovanie rakúskeho národnostnoskupinového bohatstva. Tento problém všetkých v Rakúsku žijúcich autochtónnych národnostných skupín sa aj napriek neustálym pokusom mnohých osôb dodnes nepodarilo vyriešiť. O téme dvojjazýčnej výuky hovorí v aktuálnom vysielaní Rádia Dia:tón riaditeľka Vysokej školy pedagogickej Sabine Weisz.

On demand | Rádio Dia:tón | 26.11.2018

Rádio Dia:tón | 26.11.2018 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream

Zabezpečenie podmienok pre zachovanie jazykov, kultúrneho života národnostných skupín, ich ďalšej existencie zostáva témou pre tých, pre ktorých je tradícia v dnešných moderných všedných dňoch dôležitou súčasťou ich života.

Sabine Weisz | Direktorin Pädagogische Hochschule Eisenstadt

ORF | Yvonne Erdost

Kým sa viedenské národnostné skupiny po dlhú dobu zasadzovali za vlastný školský menšinový zákon vo Viedni, bojovali spolkové krajiny, ktorých jazyky národnostných menšín by takýto zákon mal chrániť, s jeho zmysluplným uplatňovaním v praxi.

Školský zákon menšín, ktorý existuje v Burgenlande od roku 1994, by mal vlastne prostredníctvom školskej výuky zabezpečiť ďalšiu existenciu jazykov národnostných skupín vo funkcii verejného komunikačného prostriedku. V autochtónnej oblasti existuje v súčasnosti 23 dvojjazyčných burgenlandskochorvátsko-nemeckých a 2 maďarsko-nemecké školy. Pre Rómov, tretiu uznanú národnostnú skupinu v Burgenlande, nepriniesol tento zákon dodnes žiadne ovocie.

Ale kedže zákon ponúka žiakom a žiačkam možnosť odhlásiť sa z takejto dvojjazyčnej výuky, musia vyučujúci nájsť určitú rovnováhu medzi efektivitou a kvalitou dvojjazyčného vzdelania. Nemčina má v každodennom školskom živote jednoznačne silnejšie postavenie, a to aj na dvojjazyčných školách. A tak míňa v súčasnosti školský zákon menšín svoj cieľ, aby deti po štvrtom ročníku a pri prechode na vyššie vzdelávacie inštitúcie ovládali oba jazyky plynule.

Sabine Weisz | Direktorin Pädagogische Hochschule Eisenstadt

ORF | Yvonne Erdost

Sabine Weisz a študent PH Eisenstadt Stefan Pauer | ARGE Volksgruppen

So zámerom priblížiť sa k tomuto cieľu, otvorila v roku 2007 svoje brány Vysoká škola pedagogická v Eisenstadte, so vzdelávacím odborom pre učiteľov základných škôl v jazykoch národnostných skupín.

Asi 35 zo 300 študentov začína každý rok tento odbor, ktorý umožňuje absolventom vyučovať v burgenlandskej chorváčtine. 10% je dobrý priemer, zdôrazňuje riaditeľka vysokej školy Sabine Weisz.

Sabine Weisz | Direktorin Pädagogische Hochschule Eisenstadt

ORF | Yvonne Erdost

Sabine Weisz v rozhovore s Yvonne Strujic-Erdost